Dp 531 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Zefektivnění komunikační zátěže protokolu XML[edit]

Autor: Dousek Petr

Diplomové práce 2014

Stáhnout práci v PDF


Záměrem této diplomové práce je prozkoumání možností snížení komunikační a výpočetní zátěže protokolu XML, otestování popsaných metod redukujících tuto zátěž a jejich integraci do existujících technologií, které využívají protokol XML. V první části práce jsou popsány doporučení/standardy Fast Infoset a Efficient XML Interchange určené pro efektivní komunikaci pomocí protokolu XML. Druhá část práce je zaměřena na výkonnostní testy dostupných implementací těchto standardů z hlediska míry snížení komunikační zátěže a nároků na výpočetní výkon pro jejich zpracování. Poslední část práce se zabývá praktickou implementací těchto standardů v běžně používaných technologiích pro webové služby.

Dp 2014 dousek petr.pdf
P 2014 dousek petr.pdf