Dp 551 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Zpracování biomedicínských signálů na platformě Android[edit]

Autor: Cejnar Milan

Diplomové práce 2015

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci aplikace pro operační systém Android, která je určena ke zpracování, záznamu a vizualizaci vybraných biomedicínských dat v reálném čase. Část pojednávající o zpracování dat sestává zejména z návrhu vhodných segmentačních a filtračních postupů, výběru algoritmů určených k výpočtu významných parametrů vybraných signálů a popisuje také způsoby záznamu a vizualizace získaných výsledků. Součástí práce je také implementace aplikace emulující funkci biomedicínského zařízení, jež slouží jako zdroj biomedicínských dat, a návrh komunikačního protokolu pro bezdrátový přenos dat.Dp 2015 cejnar milan.pdf
P 2015 cejnar milan.pdf