Diplomové práce 2015

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2015

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
551 Cejnar Milan Zpracování biomedicínských signálů na platformě Android Biomedical Signal Processing on the Android Platform Dp_551_cz Dp_551_en Posudky
552 Fikar Ondřej Detekce P2P a anonymizačních sítí Detection of P2P and anonymity networks Dp_552_cz Dp_552_en Posudky
553 Koudelka Luboš SW řídicích jednotek kamerového pozičního systému určeného pro sledování cílů SW of control units belonging to a multi-camera tracking system Dp_553_cz Dp_553_en Posudky
554 Krotil Tomáš Zpracování obrazové informace pro kamerový dálkoměrný systém Image processing for camera based distance measuring system Dp_554_cz Dp_554_en Posudky
555 Kulatý Ondřej Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR Message authentication for CAN bus and AUTOSAR software architecture Dp_555_cz Dp_555_en Posudky
556 Pechan Jan Detekce barev a bankovek pro nevidomé uživatele v prostředí Android Color and bank-note recognition for blind users in Android envirionment Dp_556_cz Dp_556_en Posudky
557 Ptáček Viktor Automatizovaný systém pro měření parametrů akumulátorových baterií Automated system for measuring parameters of rechargeable batteries Dp_557_cz Dp_557_en Posudky
558 Šimek Pavel Simulace výrobních linek Production Lines Simulation Dp_558_cz Dp_558_en Posudky
559 Štoud Jakub Bezdrátový senzorový systém Wireless sensor system Dp_559_cz Dp_559_en Posudky
560 Zeman Martin Vozidlová testovací platforma Vehicle test platform Dp_560_cz Dp_560_en Posudky
561 Bílý Marek Přesný inerciální navigační systém kategorie "Tactical grade" "Tactical grade" Inertial Navigation System Dp_561_cz Dp_561_en Posudky
562 Drs Jakub Platforma pro mikromanipulaci se vzorky kapalných látek Micromanipulation platform for droplets Dp_562_cz Dp_562_en Posudky
563 Dzian Rosion Versace Sběr kardiologických dat v prostředích s nízkými zdroji Telecardiology Data Collection in Low-Resource Environments Dp_563_cz Dp_563_en Posudky
564 Felgr David Metody automatizace testů síťových prvků Methods for automated testing of network elements Dp_564_cz Dp_564_en Posudky
565 Halíř Lukáš Ověřování rozvrhu zpráv pro Profinet IRT Message schedule verification for Profinet IRT Dp_565_cz Dp_565_en Posudky
566 Hübner Pavel Systém sběru dat s Raspberry Pi pro domovní automatizaci Raspberry Pi based DAQ for building automation Dp_566_cz Dp_566_en Posudky
567 Hudec Marek Spektroskopický detektor gama záření vysokých dávkových příkonů Dp_567_cz Dp_567_en Posudky
568 Kaisrlík Jan Integrace Ethernetového přepínače do embedded zařízení s OS Linux Integration of Ethernet switch to Linux-based embedded device Dp_568_cz Dp_568_en Posudky
569 Komárek Tomáš Pasivní detekce NAT zařízení pomocí HTTP logů Passive NAT detection using HTTP access logs Dp_569_cz Dp_569_en Posudky
570 Lebedynskyj Serhij Metody Multiagentní řízení pohybu a koordinace skupin mobilních jednotek ve strategických hrách reálného času Methods of multi-agent movement control and coordination of groups of mobile units in a real-time strategy games Dp_570_cz Dp_570_en Posudky
571 Michálek Tomáš Řízení dielektroforézy založené na optimalizaci v reálném čase Real-time optimization-based control for dielectrophoresis Dp_571_cz Dp_571_en Posudky
572 Mikulka Leoš Nástroj pro převod simulačních scénářů automobilových řídicích jednotek Converter for simulation scenarios of automotive control units Dp_572_cz Dp_572_en Posudky
573 Myslivec Vojtěch Robotický stolní fotbal Robotic Table Soccer Dp_573_cz Dp_573_en Posudky
574 Prášek Jan Modelování komunikace Profinet Modelling of Profinet communication Dp_574_cz Dp_574_en Posudky
575 Raisigl Matouš Prediktivní řízení laterální dynamiky automobilu Model Predictive Control of Vehicle Lateral Dynamics Dp_575_cz Dp_575_en Posudky
neobhájeno Ryčl Tomáš Řízení pohonů na FPGA v síti Profinet Motion control with FPGA and Profinet Posudky
576 Saro Jan Distribuované mapování úloh v rekonfigurovatelných sítích vestavěných zařízení Distributed task Mapping in Reconfigurable Networked Embedded Systems Dp_576_cz Dp_576_en Posudky
577 Štěpánek Petr Analýza EEG dětských pacientů se srdečními rhabdomyomy EEG analysis of infant patients with cardiac rhabdomyoms Dp_577_cz Dp_577_en Posudky
578 Švandrlík Michal Řízení skupiny vozidel pomocí komunikace vozidlo – vozidlo Convoy platooning using vehicle to vehicle communication Dp_578_cz Dp_578_en Posudky