Dp 571 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení dielektroforézy založené na optimalizaci v reálném čase[edit]

Autor: Michálek Tomáš


Diplomové práce 2015


571 fig.png


Stáhnout práci v PDF


Tato práce popisuje návrh řízení pro bezkontaktní manipulaci s mikro- a mezoskopickými objekty pomocí dielektroforézy. Konkrétně je dokumentován výchozí stav systému založeného na optimalizaci v reálném čase. Řešený problém je dále rozšířen tak, aby byly umožněny současné změny amplitud a fázových posunů napěťových signálů použitých k ovládání. Pro řešení dané optimalizační úlohy je zvolena vhodná numerická metoda a systém je experimentálně ověřen. Použita jsou dvě různá elektrodová pole umožňující pohyb po přímce a v ploše. Dále jsou analyzovány a řešeny problémy spojené se škálovatelností systému, jako jsou rostoucí výpočetní nároky a vzájemné silové působení částic.


Dp 2015 michalek tomas.pdf
P 2015 michalek tomas.pdf