Dp 556 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR[edit]

Autor: Pechan Jan

Diplomové práce 2015

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je integrovat implementaci protokolu MaCAN vyvinutou na Katedře řídící techniky FEL ČVUT do implementace architektury AUTOSAR od firmy ArcCore. Práce se zabývá bezpečností na sběrnici CAN a popisem protokolu MaCAN, který slouží k autentizaci zpráv na této sběrnici. Výše zmíněná implementace protokolu MaCAN a další implementace od firmy Volkswagen jsou porovnány s uvedením popisu jejich vzájemných nekompatibilit a analýzou využití zdrojů. Nakonec je popsán způsob integrace protokolu MaCAN do architektury AUTOSAR a výsledek je otestován pomocí demonstrační aplikace běžící na vestavném systému založeném na platformě STM32.Dp 2015 pechan jan.pdf
P 2015 pechan jan.pdf