Dp 573 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Robotický stolní fotbal[edit]

Autor: Myslivec Vojtěch


Diplomové práce 2015


573 fig.png


Stáhnout práci v PDF

Cílem této práce je navrhnout řízení jedné osy stolního fotbalu na základě snímání polohy míče vhodnou kamerou a toto navržené řešení implementovat a ověřit. Pohyb osy umožňují dva motory, jeden osou rotuje a druhý pohybuje v horizontálním směru, jejich pohyby na sobě ale nejsou nezávislé, proto je nutné implementovat vzájemnou synchronizaci mezi nimi. Systém je řízen pomocí průmyslového řešení od firmy Siemens, přenos dat mezi řídicím systémem, kamerou a motory zajišťuje v reálném čase síť Profinet. Výstupem je funkční řízení jedné osy, inicializace relativních senzorů polohy po zapnutí, funkční monitorování situace na hřišti vhodnou kamerou, a dále také návrh hardwarových úprav osy, analýza možností celého systému a případný návrh dalších modifikací pro zlepšení parametrů celého systému.Dp 2015 myslivec vojtech.pdf
P 2015 myslivec vojtech.pdf