Dp 565 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Ověřování rozvrhu zpráv pro Profinet IRT[edit]

Autor: Halíř Lukáš

Diplomové práce 2015

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá ověřováním plánu zpráv v sítích Profinet IRT. Pro ověřování byly v této práci implementovány a popsány dva přístupy. Prvním z přístupů je oveření plánu statickou kontrolou jeho parametrů podle zadaných pravidel. V této práci byl implementován testovací nástroj se zadanými pravidly a s jeho pomocí bylo ověřeno několik plánů. V druhém přístupu byl vytvořen model sítě Profinet a byl parametrizován zadaným plánem. Model byl vytvořen v programu Uppaal, který podporuje verifikaci časovaných stavových automatů podle zadaných požadavků. Byla namodelována síť s liniovou topologií a bylo ověřeno její chování podle plánu.


Dp 2015 halir lukas.pdf
P 2015 halir lukas.pdf