Dp 554 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Zpracování obrazové informace pro kamerový dálkoměrný systém[edit]

Autor: Krotil Tomáš

Diplomové práce 2015

Stáhnout práci v PDF


Tato práce popisuje zpracování obrazu s vysokým rozlišením v reálné aplikaci v reálném čase pomocí výkonného centrálního počítače. Cílem je zjistit vzájemné natočení a pozice jednotlivých kamer, komunikace s řídicím hardware a návrh metod na hledání kontrastních objektů v obraze i za různých světelných podmínek. Tato práce je součást většího projektu, proto vývoj probíhal podle požadavků projektu. K realizaci bylo využito kamer od firmy Allied Vision typu GT1290C a grafických knihoven WPF a Qt. Dále je v práci polemizováno nad různými typy osvětlovačů pro detekci bodů v prostoru, což je také testováno pomocí programu Matlab.Dp 2015 krotil tomas.pdf
P 2015 krotil tomas.pdf