Dp 574 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování komunikace Profinet[edit]

Autor: Prášek Jan


Diplomové práce 2015


Stáhnout práci v PDF

Tato práce využívá simulační nástroj OMNeT++ k simulaci sítí Profinet. Výsledné řešení modelů jednotlivých síťových zařízení je vysoce parametrizovatelné a připravené pro možnost budoucího rozšíření. Dále se práce zabývá také samotnou parametrizací sítě, jednotlivých zařízení a probíhající komunikace. Pro možnost automatizace simulací byla také v rámci této práce navržena jednoduchá API knihovna. Výsledný model byl následně ověřen měřeními a také bylo naznačeno jeho možné použití pro diagnostiku modelovaných sítí.Dp 2015 prasek jan.pdf
P 2015 prasek jan.pdf