Dp 572 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Nástroj pro převod simulačních scénářů automobilových řídicích jednotek[edit]

Autor: Mikulka Leoš


Diplomové práce 2015


Stáhnout práci v PDF

Hlavním cílem této diplomové práce byl vývoj převodníku simulačních scénářů automobilových řídicích jednotek. Během této práce je převážně pracováno se simulací typu rest-bus. V práci je uveden přehled softwarových nástrojů pro testování a vývoj řídicích jednotek. Rest-bus simulace představující ovládání palubního počítače byla vytvořena pro dva specifické nástroje - Vector CANoe od společnosti Vector a PROVEtech:TA od společnosti MBtech Group. Následně byl vyvinut nástroj zajišťující převážně převod testovacích skriptů a základního grafického uživatelského prostředí z CANoe do PROVEtech:TA. Testovací skripty mohou být převáděny z jazyku CAPL do jazyku WinWrap Basic a C. Tato práce byla vyvíjena ve spolupráci se společností MBtech Group. Převod simulačních scénářů z CANoe do PROVEtech:TA byl úspěšně otestován na vyvinutých rest-bus simulacích pro řídicí jednotku palubního počítače, která byla poskytnuta firmou MBtech. Testování prokázalo funkčnost převodu různých simulačních skriptů z jazyka CAPL do WinWrap Basic a C. Modularita nástroje umožňuje přidání převodu do dalších nástrojů.Dp 2015 mikulka leos.pdf
P 2015 mikulka leos.pdf