Dp 569 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Pasivní detekce NAT zařízení pomocí HTTP logů[edit]

Autor: Komárek Tomáš

Diplomové práce 2015


Stáhnout práci v PDF


Síťová zařízení umožňující nativní překlad adres (NAT zařízení) se ukazují býti dvojsečná. Mohou obejít problém s nedostatkem veřejných IP adres stejně snadno jako způsobit zranitelnost sítě. Z toho důvodu je detekce NAT zařízení důležitou úlohou síťové bezpečnosti. V této diplomové práci je navržen detekční algoritmus odhalující NAT zařízení v počítačových sítích na základě statistické analýzy chování uživatelů sítě z HTTP proxy záznamů. Skutečnost, že tyto síťové záznamy jsou již sbírané a běžně dostupné na proxy serverech, umožňuje širokou aplikovatelnost tohoto řešení. Na základě provedených experimentů, detekční schopnosti navrženého algoritmu překonávají všechna současná řešení.


Dp 2015 komarek tomas.pdf
P 2015 komarek tomas.pdf