Dp 564 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Metody automatizace testů síťových prvků[edit]

Autor: Felgr David

Diplomové práce 2015

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je zavést automatizované testování síťových zařízeních společnosti Conel. Zaměřil jsem se zejména na využití testování založeného na modelech v implementaci testovacího systému. Zvolený problém jsem vyřešil návrhem testovacího serveru skládajícího se z několika samostatných částí. Testovací systém se skládá z aplikace obsluhující testování, testovacího API, testovacích skriptů a webové aplikace. Podstata tohoto řešení je rozdělení jednotlivých úkonů do samostatných částí. Vytvořil jsem řešení, které je funkční a lehce upravitelné s přibývajícími požadavky na testování, či na vlastní systém. Přínosem této práce je zdokonalení a zrychlení testování síťových výrobků společnosti Conel.


Dp 2015 felgr david.pdf
P 2015 felgr david.pdf