Dp 576 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Distribuované mapování úloh v rekonfigurovatelných sítích vestavěných zařízení[edit]

Autor: Saro Jan


Diplomové práce 2015


Stáhnout práci v PDF

V současné době schopnost měnit a migrovat funkcionalitu na samo-adaptivních a rekonfigurovatelných embedded zařízeních v bezdrátových senzorových sítích, se stává běžnou vlastností. Vedle této schopnosti zařízení jsou schopna počítat/vykonávat tyto úlohy reprezentující dané funkcionality a také komunikovat bezdrátově s ostatními zařízeními v síti. Každé samostatné zařízení je napájeno baterií a musí průběžně sledovat poměr množství zatížení reprezentované mapovanými úlohami na daném zařízení a kapacitou napájecího zdroje. Pokud se na jakémkoliv zařízení poměr zátěže a napájecí zdroje sníží pod určitou úroveň, zařízení vyvolá chybový stav v síti. Cílem této práce je navrhnout distribuovaný algoritmus, který je schopen opravit tento chybový stav změnou mapování úloh na zařízeních v síti.Dp 2015 saro jan.pdf
P 2015 saro jan.pdf