Dp 577 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Analýza EEG dětských pacientů se srdečními rhabdomyomy[edit]

Autor: Štěpánek Petr


Diplomové práce 2015


Stáhnout práci v PDF

Studie se zabývá pacienty, kteří byli již v prenatálním stádiu diagnostikováni se srdečnímy rhabdomyomy a později se u nich rozvinula epilepsie. EEG pacientů trpících epilepsií je charakteristické přítomností patologických artefaktů zvaných interiktální epileptoformní výboje (IED). Detekce IED v invazivním EEG je možné využít při lokalizaci epileptických zón, potřebných při plánování chirurgických zákroků. Cílem diplomové práce je prozkoumat využitelnost analýzy neinvazivního EEG při lokalizaci epileptických zón. Poskytnutá data obsahovala EEG záznamy pacientů a ohodnocená vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Polohy tuberózních skleróz určené vyšetřením MRI jsou za pomoci navrženého modelu transformovány na MRI profil pacienta. EEG data jsou jednak zpracována navženým automatickým postupem, a také dodaným shlukovým algoritmem. Výsledky analýzy EEG jsou porovnány s referencí definovanou MRI profilem. Kvalita navrženého postupu je popsána senzitivitou, specificitou, prediktivní hodnotou positivního testu a přesností.Dp 2015 stepanek petr.pdf
P 2015 stepanek petr.pdf