Dp 567 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Spektroskopický detektor gama záření vysokých dávkových příkonů[edit]

Autor: Hudec Marek

Diplomové práce 2015

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce zkoumá možnosti spektroskopického měření vysokých dávkových příkonů (HD) gama záření pro obor radiačního monitoringu. Nedávné nehody a aktuální stav ve vědě a výzkumu ukazují nedostatečnou připravenost na krizové situace ve smyslu spektrometrické identifikace jednotlivých vyzařujících nuklidů. Tato práce prezentuje vývoj základu HD spektrometru pro gama záření v rozsahu od 30 keV do 3 MeV, který je podložen pečlivým výběrem vhodného detekčního materiálu, velikostí detektoru a bere v potaz nároky na své použití, tj. dlouhodobé monitorování v teplotním rozsahu od -40 °C do 60 °C. Dva typy detektorů malých rozměrů z materiálů CdZnTe a CeBr3, které byly vybrány na základě simulací Monte-Carlo v programu Geant4, poskytují uspokojivé výsledky jak z hlediska výsledného tvaru spektra, tak z hlediska dosažitelných dávkových příkonů a teplotní stability. V práci jsou analyzována dosažená omezení detektorů (včetně použité elektroniky a 16MHz MCA). Z této analýzy vyplývá možnost vylepšení, zejména možnost dosažení ještě vyšších dávkových příkonů (>250 mSv/h)


Dp 2015 hudec marek.pdf
P 2015 hudec marek.pdf