Dp 578 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení skupiny vozidel pomocí komunikace vozidlo – vozidlo[edit]

Autor: Švandrlík Michal


Diplomové práce 2015


Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce pojednává o vlivu technologie komunikace typu vozidlo - vozidlo (V2V) při řízení skupiny vozidel a porovnání jeho úspěšnosti. Hlavním cílem užití V2V je zvýšení bezpečnosti provozu pomocí sdílení polohy, rychlosti a dalších užitečných dat. Dále si klade za cíl snížení počtu dopravních zácp a nehod. Naším cílem je ohodnotit vliv řízení konvoje pomocí V2V za různých dopravních podmínek provádějící manévry akcelerace, brzdění a zipování. V potaz budou brány parametry jako délka konvoje, hustota provozu a počet vozidel vybavených technologií V2V.Dp 2015 svandrlik michal.pdf
P 2015 svandrlik michal.pdf