Dp 562 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Platforma pro mikromanipulaci se vzorky kapalných látek[edit]

Autor: Drs Jakub

Diplomové práce 2015

Stáhnout práci v PDF

562 fig.pdf


Výsledkem této práce je nová mikromanipulační technologie využívající dielektroforézy k manipulaci s pevnými i kapalnými látkami v kapalném médiu. První část práce se zabývá demonstrací principu 2D manipulace s polystyrenovými kuličkami. Pro demonstraci bylo zvoleno jednovrstvé elektrodové pole,které v kombinaci s obrazovou zpětnou vazbou a jednoduchým plánovacím algoritmem umožňuje autonomní manipulaci v celé aktivní oblasti elektrodového pole. Demonstrována byla i současná manipulace se dvěma objekty a jejich vzájemné přivedení k sobě. Druhá část práce se zabývá modifikací dané platformy pro manipulaci s kapičkami. Princip manipulace byl nejprve ověřen na testovací třídicí platformě. Získané poznatky byly dále využity pro návrh nové platformy integrující elektrodové pole, manipulační komůrku i generátor kapiček na jediný mikrofluidický čip.


Dp 2015 drs jakub.pdf
P 2015 drs jakub.pdf