Dp 553 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

SW řídicích jednotek kamerového pozičního systému určeného pro sledování cílů[edit]

Autor: Koudelka Luboš

Diplomové práce 2015

Stáhnout práci v PDF


Cílem teto diplomové práce je návrh a vytvoření firmwaru mikrokontroléru pro realizaci a zabezpečení komunikace mezi počítačem a periferiemi pozičního systému – systému používajícího kamery pro sledování cílů a určování jejich polohy. Obsah komunikace je navržen s ohledem na potřeby systému a přenosovou kapacitu dostupných komunikačních rozhraní. V práci je navrženo a prakticky ověřeno zabezpečení komunikace CRC kódem. Realizována je také komunikace s GPS modulem a zpracování dat z GPS pro měření vzdáleností.Dp 2015 koudelka lubos.pdf
P 2015 koudelka lubos.pdf