Dp 579 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování a odhadování stavů automobilového SCR katalyzátoru[edit]

Autor: Figura Jiří

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Množství amoniaku (NH3) usazeného na stěnách katalyzátoru pro Selektivní katalytickou redukci (SCR) je parametr zajímavý pro využití v řízení vstřikování močoviny. Tento parametr však nelze měřit během provozu, může být pouze odhadován. Tato diplomová práce představuje současnou úroveň modelování a odhadování SCR systémů průzkumem literatury. Dále představuje nelineární model SCR katalyzátoru založený na fyzice a rozšířený Kalmanuv Filtr (EKF) pro odhadování výstupních koncentrací látek a množství usazeného NH3. Simulace přes standardizovaný jízdní cyklus ukazují, že navržený model poskytuje přesné predikce a EKF je dále mírně vylepšuje. Analýza robustnosti ukazuje, že i přes citlivost na vstupní hodnoty, EKF přináší výraznou výhodu oproti simulacím modelu v otevřené smyčce.Dp 2016 figura jiri.pdf
P 2016 figura jiri.pdf