Diplomové práce 2016

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2016

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
579 Figura Jiří Modelování a odhadování stavů automobilového SCR katalyzátoru Modeling and state estimation of automotive SCR catalyst Dp_579_cz Dp_579_en Posudky
580 Gurtner Martin Řízení a odhadování polohy pro dielektroforézu založené na optimalizaci v reálném čase Real-time optimization-based control and estimation for dielectrophoretic micromanipulation Dp_580_cz Dp_580_en Posudky
581 Houdek Přemysl Portace real-time systému RTEMS na rodinu mikrokontrolérů TMS570 TMS570 Safety Microcontrollers Support for RTEMS Real-Time System Dp_581_cz Dp_581_en Posudky
582 Hubáček Jiří Implementace aktuální verze protokolu DDSI-RTPS pro distribuované řízení v síti Ethernet Implementation of current DDSI-RTPS protocol for distributed control in Ethernet networks Dp_582_cz Dp_582_en Posudky
583 Mikuláš Ondřej Vývoj prostředí pro návrh nelineárních prediktivních regulátorů A framework for nonlinear model predictive control Dp_583_cz Dp_583_en Posudky
584 Robenek Bronislav Řešení rovnic parního chladícího cyklu pro návrh optimálního řízení Vapor Compression Cycle Solving for Optimal Controller Design Dp_584_cz Dp_584_en Posudky
585 Velek Martin Návrh programového vybavení grafického docházkového terminálu Software design of the graphical attendance terminal Dp_585_cz Dp_585_en Posudky
586 Bäumelt Tomáš Distribuovaná identifikace budov Distributed building identification Dp_586_cz Dp_586_en Posudky
587 Berlinger Adam Implementace přístrojových funkcí s využitím mikrořadičů STM32 Implementation of instrument functions using STM32 microcontrollers Dp_587_cz Dp_587_en Posudky
588 Janata Jakub Diagnostické zařízení pro automatické testování automobilových řídicích jednotek Diagnostic unit for automated testing of automotive ECU Dp_588_cz Dp_588_en Posudky
589 Jirka Matěj Framework DLMS/COSEM pro sběr dat v AMM systémech DLMS/COSEM Framework for Data Acquisition in AMM systems Dp_589_cz Dp_589_en Posudky
590 Kůrka Vojtěch Zpracování dat naměřených elektromagnetickým spektrálním analyzátorem IZ225 Processing of data measured by electromagnetic spactral analyzer IZ225 Dp_590_cz Dp_590_en Posudky
591 Matějka Joel Realizace jednotky s vícekanálovými DA převodníky Realization of unit with multichannel DA converters Dp_591_cz Dp_591_en Posudky
592 Novák Stanislav Analyzátor signálu optických vláknových senzorových sítí Fiber Optic Sensor Networks Signal Analyser Dp_592_cz Dp_592_en Posudky
593 Svoboda Filip Systém tlumení aeroelastických jevů Damping system of aeroelasticity phenomena Dp_593_cz Dp_593_en Posudky
594 Tabaček Jaroslav Virtuální senzory hmotnostních toků vzduchu a recirkulovaných spalin pro spalovací motory s turbodmychadlem Exhaust Gas Recirculation and Air Flow virtual sensors for internal combustion turbocharged engines Dp_594_cz Dp_594_en Posudky
595 Tomášek Jakub Robotická platforma pro simulaci stavu snížené gravitace A robotic testbed for low-gravity simulation Dp_595_cz Dp_595_en Posudky
596 Vitvera Pavel Optimalizační algoritmus pro dávkování a rozvrhování Optimization Algorithm for Batching and Scheduling Problem Dp_596_cz Dp_596_en Posudky
597 Vojna David Numerická simulace šíření laserového svazku tepelně zatíženým prostředím Laser beam propagation control in thermally-loaded media Dp_597_cz Dp_597_en Posudky
598 Žák Pavel Modifikace nástroje TaSysTest pro běh v prostředí Real-Time Real-Time Extension of TaSysTest Tool Dp_598_cz Dp_598_en Posudky
599 Böttger Sören Prototypová implementace univerzálního konceptu pro zadní kameru přívěsu Development and Prototypical Implementation of a Universal Concept for a Trailer Rear View Camera Dp_599_en Posudky
600 Jördening Jendrik Rozvrhování pro příjem dat z průzkumneho vozítka na Marsu skrze satelit a pozemní stanice Scheduling Strategies for Relay of Mars Rover data via Mars Orbiter and Earth Stations Dp_600_en Posudky
601 Käshammer Philipp Semantický interpret pro multimodální a multirobotická data A semantic interpreter for multimodal and multirobot data Dp_601_en Posudky
602 Muruganandham Shivaprakash Sémantická segmentace satelitních snímků s využitím hlubokých neuronových sití Semantic Segmentation of Satellite Images using Deep Learning Dp_602_en Posudky
603 Roth Maximilian Nelineární optimální řízení pro geostacionární stanici s využitím elektrické propulze Non Linear Optimal Control Strategies For Geostationary Spacecraft Orbit Station Keeping Using Electric Propulsion Only Dp_603_en Posudky
604 Schneider Alexander Vývoj HMI (human-machine interface) a komunikačního systému pro budoucí IO-link Master testovací zařízení Development of a Human Machine Interface and Communication System with a future IO-Link Master Test Device Dp_604_en Posudky