Dp 581 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Portace real-time systému RTEMS na rodinu mikrokontrolérů TMS570[edit]

Autor: Houdek Přemysl

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout, implementovat a začlenit podporu bezpečnostního mikrokontroleru TMS570 od firmy Texas Instruments do operačního systému RTEMS. A dále integrovat do výsledného projektu síťovou knihovnu LwIP. Výsledná implementace byla integrována do hlavního vývojového stromu projektu RTEMS. Síťová komunikace pracující s podporou knihovny LwIP operuje stabilně.Dp 2016 houdek premysl.pdf
P 2016 houdek premysl.pdf