Dp 588 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Diagnostické zařízení pro automatické testování automobilových řídicích jednotek[edit]

Autor: Janata Jakub

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je navrhout a implementovat hardwarovou a softwarovou podporu pro testování automobilové řídicí jednotky vyvíjené v projektu Rapid Prototyping Platform (RPP). V práci je popsán návrh schématu zapojení elektronických obvodů a desky plošných spojů, která rozšiřuje vývojovou deskou BeagleBone Black. Dále je zdokumentován softwarový framework RPP-Tester (sloužící pro testování) a postup jeho instalace v kombinaci s nastavením linuxové distribuce Debian. Navrhnutá deska je připojená ke vstupům, výstupům a komunikačním portům RPP a testování probíhá na úrovni těchto rozhraním. Ve výsledné formě je testovací platforma schopná po integraci s verzovacím systémem provádět automatizované regresní testy, případně může sloužit jako nástroj pro agilní vývoj. Součástí dokumentu jsou i testovací scénáře a výsledky z testování na fyzických deskách RPP.Dp 2016 janata jakub.pdf
P 2016 janata jakub.pdf