Dp 587 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Implementace přístrojových funkcí s využitím mikrořadičů STM32[edit]

Autor: Berlinger Adam

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá využitím mikrořadičů řady STM32 s jádry ARM CortexTM M pro realizaci přístrojových funkcí. Jsou realizovány funkce: osciloskop, generátor signálů, voltmetr, zdroj napětí a čítačové funkce. Výsledkem práce je firmware pro několik zařízení/kitů a zobrazovací software pro PC. Firmware komunikuje s PC aplikací pomocí rozhraní USB (Virtual COM port), nebo pomocí rozhraní UART skrze převodník Sé- riová linka/USB. Aplikace pro PC je napsána v jazyce C/C++ s pomocí frameworku Qt.Dp 2016 berlinger adam.pdf
P 2016 berlinger adam.pdf