Dp 597 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Numerická simulace šíření laserového svazku tepelně zatíženým prostředím[edit]

Autor: David Vojna

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF

597 fig.png


Tato práce se zabývá numerickými simulacemi šíření laserového svazku tepelně zatíženým 2D prostředím. Nejprve jsou stručně uvedeny základní principy laserové fyziky následovány zjednodušeným popisem tepelně-optických jevů spojené s provozem pevnolátkových laserových systémů. Metoda konečných prvků je prezentována jako praktický nátroj pro tepelně mechanickou analýzu optických prvků systému. Je vyvinut postup pro integraci výsledků analýzy a výpočetní sítě metody konečných prvků v numerickém algoritmu simulujícím šíření laserového svazku. Laserový svazek je v této práci aproximován skupinou paprsků. Funkčnost algoritmu je ověřena pro homogenní i gradientní prostředí metodou porovnání numerického a analytického řešení. Práce zahrnuje i příklad tepelně optické analýzy laserového zigzag zesilovače..Dp 2016 vojna david.pdf
P 2016 vojna david.pdf