Dp 590 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Zpracování dat naměřených elektromagnetickým spektrálním analyzátorem IZ225[edit]

Autor: Vojtěch Kůrka

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce vznikla na základě požadavku rozšířit program vytvořený při mé bakalářské práci, jenž zobrazoval data z digitálního příjímače IZ225 vyvíjeného ve firmě Intriple a.s.. Program je napsán v C++ a vyvíjen v Embarcadero Studio XE7. Nová funkcionalita má za úkol zvýšit komfort při práci s daty a umožnit jejich hlubší a částečně automatizovanou analýzu.Dp 2016 kurka vojtech.pdf
P 2016 kurka vojtech.pdf