Dp 580 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení a odhadování polohy pro dielektroforézu založené na optimalizaci v reálném čase[edit]

Autor: Gurtner Martin

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce se zabývá několika tématy souvisejícími s mikromanipulací pomocí dielektroforézy (DEP). V práci je nejprve popsána nově vyvinutá metoda pro odhadování polohy mikročástic v reálném čase. Metoda byla i implementována a otestována v laboratorních experimentech. Je založena na dvou-paprskovém osvětlení a bezčočkové digitální holografii a jako taková potřebuje ke své funkci jen velmi jednoduchý, levný a kompaktní hardware. Dále, jelikož pro účely na modelu založeného řízení polohy mikročástic je nutné mít k dispozici jednoduchý ale dostatečně přesný model svazující napětí na mikroelektrodách s vygenerovanou DEP sílou, v předložené práci je takový model odvozen pomocí aparátu Greenových funkcí. V poslední části se práce zabývá problémem určení napětí na mikroelektrodách tak, aby vytvořená DEP síla splňovala požadavky vyšších úrovní řídicího systému. V práci je zdokumentována analýza tohoto problému a několik nových metod jeho řešení. Tyto využívají výsledků pro tzv. numerický obor matice a semidefinitní programování.Dp 2016 gurtner martin.pdf
P 2016 gurtner martin.pdf