Dp 596 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimalizační algoritmus pro dávkování a rozvrhování[edit]

Autor: Pavel Vitvera

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce se zabývá úlohou optimalizace výrobní linky. Je navržen a implementován dávkovací algoritmus, který určí počet dávek a najde suboptimální řešení instance problému v polynomiálním čase pro jeden a více typů výrobků. Poté jsou dávky pomocí MILP rozvrženy na jeden či více zdrojů tak, aby bylo minimalizováno jejich vážené spoždění a přestavbové časy strojů linky. Dále jsou představeny dva způsoby exportu dat z programu pro plánování a kontroling SAP, který je hojně firmami využíván. Veškerá implementace byla provedena v programu MATLAB, kde také byly algoritmy na exportovaných datech a na datech generovaných testovány a vyhodnoceny.Dp 2016 vitvera pavel.pdf
P 2016 vitvera pavel.pdf