Dp 598 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modifikace nástroje TaSysTest pro běh v prostředí Real-Time[edit]

Autor: Pavel Žák

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je rozšíření nástroje TASysTest o možnost běhu jeho výpočetního jádra v prostředí Real-Time při dodržení jeho původní koncepce testování. Původní TASysTest běží v prostředí MS Windows na platformě .NET a je naprogramován v jazyce C# v prostředí MS Visual Studio 2013. S testovaným HW komunikuje přes NI VeriStand. TASysTest pro komunikaci s NI Veristandem využívá dostupné .NET API. Rozšíření je provedeno portací jádra do prostředí NI Real-Time Phar Lap ETS. Samotné jádro je portováno do jazyka C/C++ ve formě 32-bitové Windows DLL, jako nespravovaný kód. Pro vývoj a překlad je využito prostredí MS Visual Studio 2010. Pro spuštení v NI Real-Time Phar Lap ETS je využit nástroj NI VeriStand. Tento nástroj integruje DLL pomocí rozšírení Custom Device. V závěru práce je provedeno ověření funkčnosti v systému NI Real-Time Phar Lap ETS a v zařízení NI PXIe-8135. Ověření je prováděno simulací chování reálného systému pomocí modelu vytvořeného v NI LabView. Přínosem práce je odstranění komunikačních latencí mezi TASysTestem a NI VeriStandem. Dalším přínosem je ověření funčnosti DLL knihovny implementované v jazyce C++ a open source XML parseru v prostředí NI Real-Time Phar Lap ETS. Real-time chování provedené implementace nebylo ověřeno.Dp 2016 zak pavel.pdf
P 2016 zak pavel.pdf