Dp 589 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Framework DLMS/COSEM pro sběr dat v AMM systémech[edit]

Autor: Matěj Jirka

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá návrhem a implementací průmyslového komunikačního protokolu (DLMS/COSEM) definovaného souborem norem ČSN EN 62056. Další potřebné standardy a normy, které protokol využívá, a jejich návrhy a implementace jsou v této práci úplně nebo alespoň z části popsány. Výsledkem práce je framework v jazyce C++, který je přenositelný na úrovni zdrojového kódu mezi operačními systémy (Windows, Linux a RTX) s přihlédnutím na omezené kapacity operační paměti na vestavných zařízeních. Práce zahrnuje potřebnou část pro sběr dat ze zařízení v AMM sítích. Jako vedlejší produkt práce vznikla knihovna implementující profil protokolu HDLC, který úzce souvisí s protokolem DLMS, a jehož funkcí DLMS protokol využívá. V rámci frameworku DLMS/COSEM vznikla také skupina tříd a funkcí implementující potřebnou část standardu ASN.1 (BER a AXDR), který je použit pro popis syntaxe protokolu DLMS. Tento soubor tříd je možné dále rozvíjet a použít v dalších implementacích protokolů, které využívají ASN.1 pro zápis vlastní syntaxe.Dp 2016 jirka matej.pdf
P 2016 jirka matej.pdf