Dp 593 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systém tlumení aeroelastických jevů[edit]

Autor: Filip Svoboda

Diplomové práce 2016

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce se zabývá otázkami aktivního tlumení aeroelastických jevů, zejména flutteru. Nejprve je odvozen model aeroelastického křídla se třemi stupni volnosti, který slouží k návrhu i ověření dosažených výsledků. Díky teorii lineárních systémů je dána do souvislosti dynamika modelu a aeroelastické jevy. Text popisuje tlumící systémy založené na měření pouze jedné veličiny i vícevstupé systémy. S využitím H-infinity jsou prezentovány strukturované regulátory, schopné tlumit i na rychlostech překračujících kritickou rychlost o 80%, a to bez nutnosti návrhu pozorovatele. Široké oblasti rychlostí, kde je tlumení aktivní, bylo dosaženo díky parametrizaci regulátorů, která reaguje na proměnnou dynamiku závislou na rychlosti obtékání křídla. Použitá parametrizace spočívá v interpolaci rychlostně závislých koeficientů regulátoru polynomy. Validace a verifikace jsou provedeny simulačně, ale současně práce nabízí výsledky z provedených experimentů a návrh dalších experimentálních měření.Dp 2016 svoboda filip.pdf
P 2016 svoboda filip.pdf