Dp 605 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení proudění tvarováním elektrického pole pomocí pole mikroelektrod[edit]

Autor: Jan Machek

Diplomové práce 2017

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabýva využitím jevu zvaného elektroosmóza pro nekontaktní manipulaci s kapalinou a/nebo s mikročásticemi do ni ponořenými. Na rozdíl od dostupných prací se tato práce neomezuje pouze na jednorozměrný pohyb kapaliny v mikrokanálku, nýbrž je uvažován 2D nebo dokonce plný 3D pohyb. Vznik elektroosmózy je v práci vysvětlen, matematicky popsán a následně numericky odsimulován v komerčním řešiči pro metodu konenčných prvků COMSOL Multiphysics. Pro ověření prezentovaného modelu bylo navrhnuto a vyrobeno pět mikroelektrodových polí. Výrobní proces je v práci také popsán. S využitím těchto vyrobených polí byly provedeny experimenty, které byly následně zdokumentovány a diskutovány. V poslední kapitole jsou pak navrženy tři metody řízení pro manipulaci s kapalinou i s částicemi v ní ponořenými. Tyto metody jsou ověřeny na vytvořeném matematickém modelu.