Diplomové práce 2017

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2017

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
605 Machek Jan Řízení proudění tvarováním elektrického pole pomocí pole mikroelektrod Flow control by shaping electric field through an array of microelectrodes Dp_605_cz Dp_605_en Posudky
606 Maslikiewicz Ondřej Verifikace programů pro PLC PLC program verification Dp_606_cz Dp_606_en Posudky
607 Procházka Tomáš Knihovna funkcí pro počítač RASPBERRY PI Library for RASPBERRY PI module Dp_607_cz Dp_607_en Posudky
608 Blažek Michal Implementace hlasového asistenta mobilního telefonu pro nevidomé Magnifier Glass Implementation for Visually Impaired Users Dp_608_cz Dp_608_en Posudky
609 Burant Jiří Rychlé prediktivní řízení s dlouhým horizontem predikce Fast Model Predictive Control with Long Prediction Horizon Dp_609_cz Dp_609_en Posudky
610 Janovec Jiří Systém řízení a sběru dat pro zkoušky airbagů Control and Data Acquisition System for Airbag Testing Dp_610_cz Dp_610_en Posudky
611 Kerner Jiří Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech Software testing for embedded applicationsin autonomous vehicles Dp_611_cz Dp_611_en Posudky
612 Kohout Petr Systém pro autonomní sběr a přesun objektů párem helikoptér A system for autonomous grasping and carrying of objects by a pair of helicopters Dp_612_cz Dp_612_en Posudky
613 Lád Martin Experimentální autodráhová platforma pro distribuované řízení kolon vozidel Experimental slotcar-based platform for distributed control of vehicular platoons Dp_613_cz Dp_613_en Posudky
614 Mečiar Radek Návrh a implementace uživatelského rozhraní sítě robotických dalekohledů řízených systémem RTS2 Design and implement user interface for robotics network of telesocpes with RTS2 Dp_614_cz Dp_614_en Posudky
615 Prudek Martin Úpravy generátoru Matlab/Simulink pro Raspberry Pi k docílení minimálních latencí odezev Enhancing Raspberry Pi Target for Simulink to Meet Real-Time Latencies Dp_615_cz Dp_615_en Posudky
616 Richter Filip Rozšíření platformy pro magnetickou manipulaci Extension of the platform for magnetic manipulation Dp_616_cz Dp_616_en Posudky
617 Simakov Alexandr Bezdrátový IoT modul pro monitorování vibrací Wireless Internet of Things device for vibration monitoring Dp_617_cz Dp_617_en Posudky
618 Suslov Andrej Identifikace 6 osého průmyslového robotu Identification of Six-Axis Robotic Manipulator Dp_618_cz Dp_618_en Posudky
619 Svoboda Ondřej Stochastický simulátor výpadků elektráren v přenosové soustavě Stochastic forced outage simulator of power plants in transmission network Dp_619_cz Dp_619_en Posudky
620 Vajnar Martin Model formule pro soutěž autonomních aut F1/10 Model car for the F1/10 autonomous car racing competition Dp_620_cz Dp_620_en Posudky
621 Zlevor Ondřej Řízení tepelného toku výměníkem Heat flow control of water-to-air heat exchanger Dp_621_cz Dp_621_en Posudky
622 Gopalakrishnan EswarMurthi Matematický model mechaniky letu a algoritmy řízení pro kvadroptéru Quadcoptor flight mechanics model and control algorithms Dp_622_cz Dp_622_en Posudky
623 Niessner Holger Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu Streaming Novelty Detection in Telemetry Data Dp_623_cz Dp_623_en Posudky
624 Bhattacharya Shaondip Multi-agent System Distributed Sensor Fusion Algorithms Multi-agent System Distributed Sensor Fusion Algorithms Dp_624_cz Dp_624_en Posudky
625 Zamouřil Jakub Návrh letového softwaru pro projekt Demise Observation Capsule Flight Software Design for Demise Observation Capsule Dp_625_cz Dp_625_en Posudky