Dp 606 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Verifikace programů pro PLC[edit]

Autor: Ondřej Maslikiewicz

Diplomové práce 2017

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC programu. Hlavním cílem práce je prevést program napsaný v Ladder Diagramu prímo do BDD a stavového automatu. Kontrola programu je provedena prevedením do UPPAAL a následnou verifikací.