Dp 607 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Knihovna funkcí pro počítač RASPBERRY PI[edit]

Autor: Tomáš Procházka

Diplomové práce 2017

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro ovládání jednotlivých periférií počítače Raspberry PI bez použití operačního systému. Důraz je kladen hlavně na ovládání univerzálních vstupů a výstupů, rozhraní UART, SPI, I2C, časovačů, řadiče přerušení, pulsně šířkového modulátoru, řadiče SD/MMC karet a ethernetové rozhraní. Knihovna funkcí bude napsaná v programovacím jazyce C. Pro otestování funkcí knihovny je zapotřebí napsat demonstrující aplikaci, která bude využívat grafický displej, ethernetové rozhraní a SD kartu. Na PC bude vytvořeno grafické uživatelské rozhraní pro ověření komunikace pomocí ethernetového rozhraní. Grafické uživatelské rozhraní bude vytvořeno v jazyce C++. Dále budou vytvořeny i další ukázkové aplikace pro manipulaci s ostatními perifériemi na Raspberry PI.