Dp 627 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Porozumění nestrukturovanému textu a automatické odpovídání na dotazy[edit]

Autor: Konrád Jakub

Diplomové práce 2018

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá porozuměním nestruktorovanému textu a automatickým odpovídáním na otázky. Zaměřuje se na využití principů přenosu znalostí. Práce popisuje několik experimentů které ukazují zlepšení výkonu modelu natrénovaného na obecné bázi dat (SQuAD) přeneseného a přetrénovaného, na menší tematicky specifickou bázi dat.