Diplomové práce 2018

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2018

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
626 Chaika Hanna Šíření elastických vln lokálně periodickými strukturami Propagation elastic waves through locally periodic structures Dp_626_cz Dp_626_en Posudky
627 Konrád Jakub Porozumění nestrukturovanému textu a automatické odpovídání na dotazy Unstructured text comprehension and question answering Dp_627_cz Dp_627_en Posudky
628 Kubíček Miroslav Poradní systém pro detekci klepání motoru Advisory system for engine knock detection Dp_628_cz Dp_628_en Posudky
629 Mondek Martin Systémy aktivního řízení momentu pro elektromobily Active torque vectoring systems for electric drive vehicles Dp_629_cz Dp_629_en Posudky
630 Novák Tomáš Kooperativní plánování pro tým mobilních robotů Cooperative path planning for a team of mobile robots Dp_630_cz Dp_630_en Posudky
631 Albershteyn Andrey Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200 Processor-in-the-loop Development System for e200 Core Microcontrollers Dp_631_cz Dp_631_en Posudky
632 Baryshnikov Maxim Hardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorech FPGA-based support for predictable execution model in multi-core CPU Posudky
633 Bauer Jiří Detekce anomalit na základě doménových reputací podle klasifikace stažených souborů Anomalies detection using domain reputations based on classifications of downloaded files Posudky
634 Brandtner Daniel Let formací družic: optimální a kooperativní metody řízení Satellite formation flight: optimal and cooperative control approaches Posudky
635 Buřičová Martina Modul pro monitorování stavu zařízení s rozhraním LoRa Condition Monitoring Module with LoRa Communication Posudky
636 Dastych Lukáš Systém pro testování akumulátorů s vysokou kapacitou System for High Capacity Battery Testing Posudky
637 Dubeň Alexander Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat Motion planning with Hermite splines for Unmanned Aerial Vehicle in information gathering task Posudky
638 Efremov Denis Nestabilní pozemní vozidla a systémy pro jejich aktivní stabilizaci Unstable ground vehicles and artificial stability systems Posudky
639 Fiedler Jiří Rozšířená detekce závodních dronů s využitím mikrofonů Enhanced racing drone detection using microphones Posudky
640 Filip Jan Sledování trajektorie pro autonomní vozidla Trajectory Tracking for Autonomous Vehicles Posudky
641 Janů Vojtěch Přístup založený na znalostech pro robotické osazování plošných spojů Knowledge-based approach for robotic assembly of printed circuits Posudky
642 Kočí Karel Grafický simulátor činnosti procesoru a činnosti vyrovnávací paměti Graphical CPU Simulator with Cache Visualization Posudky
643 Král Pavel Metody hodnocení zdravotního stavu vojenských specialistů Methods for evaluation of health state of military specialists Posudky
644 Kumpánová Kristýna Dlouhodobá vizuální lokalizace mobilního robotu v proměnném prostředí Life-long Visual Localization of a Mobile Robot in Changing Environments Posudky
645 Matěják Jiří Průmyslový grafický terminál založený na OS Linux Idustrial graphical terminal based on Linux Posudky
646 Petrlík Matěj Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů Onboard Localization of an Unmanned Aerial Vehicle in an Unknown Environment Posudky
647 Piskáček Jan Strategie pro rozvrhování zásobovacích vozíků Strategies for Forklift Scheduling Problem Posudky
648 Procházka Martin Inteligentní termostat využívající metod umělé inteligence Artifical intelligence based intelligent thermostat Posudky
649 Předota Jan Prediktivní řízení budov s jednopotrubním otopným systémem Model Predictive Control for Buildings with One-pipe Hydronic Heating Posudky
650 Puciow František Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru Automatic self-calibration from self-observation and self-touch on a dual arm industrial manipulator Posudky
651 Saikin Diego Alejandro Prediktivní řízení autonomní helikoptéry s časově proměnou hmotností Predictive control of an unmanned aerial vehicle with a time-variable mass Posudky
652 Schwank Filip Programové vybavení pro CAN Gateway CAN Gateway Software Posudky
653 Svoboda Adam Pokročilé řízení užitečného zatížení palubním počítačem na platformách DJI Advanced payload control on DJI platforms using embedded on-board computer Posudky
654 Talíř Vojtěch Optimalizace řízení provozního větrání tunelového komplexu Blanka Optimization of Ventilation Control in the Blanka Tunnel Complex Posudky
655 Trafina Tomáš Aplikace Kalmanova filtru pro vylepšení lokalizace multi-rotorového UAV Kalman filter application for localization improvement of multi-copter UAV Posudky
656 Tůmová Zuzana Výpočet objemu objektů z rozsáhlých zašuměných mračen bodů Object Volume Calculation from Large Noisy Point-Clouds Posudky
657 Valentin Jacques Hluboké učení pro autonomní off-road řízení v simulaci Deep reinforcement learning for autonomous off-road driving in simulation Posudky
658 Záhora Jiří Automobilová řídicí jednotka s rozhraními CAN, FlexRay a Ethernet Automotive Control Unit with CAN, FlexRay and Ethernet Interfaces Posudky