Dp 629 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systémy aktivního řízení momentu pro elektromobily[edit]

Autor: Mondek Martin

Diplomové práce 2018

Stáhnout práci v PDF


V této práci jsou prezentovány a popsány různé systémy rozdělení hnacího momentu u elektrických vozidel. Je představeno několik matematických modelů vozidel pro simulaci jízdní dynamiky nebo pro vývoj řídících systémů. Dále jsou popsány vlivy změn fyzických parameterů na různé vlastnosti prezentovaných matematických modelů, jako jsou časové odezvy, přirozené frekvence a další dynamické parametry. Prezentované matematické modely byly parametrizovány tak, aby jejich dynamika odpovídala reálnému testovacímu vozidlu. Vyvinuté řídicí systémy pro distribuci momentu byly implementovány do profesionálního softwaru pro řízení automobilů a jejich vlastnosti byly otestovány při různých experimentech. Závěrem diplomové práce jsou prezentovány výsledky testů jízdní dynamiky jednotlivých řídících systémů.