Dp 628 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Poradní systém pro detekci klepání motoru[edit]

Autor: Kubíček Miroslav

Diplomové práce 2018

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá jevem klepání u zážehových motorů. Jedná se o jev, který vznikne "špatným" spálením směsi ve spalovací komoře motoru, které může vést až k jeho zničení. Rozkmitání pístu v důsledku tohoto jevu je na relativně stálé frekvenci, neboť je dáno především jeho mechanickými rozměry. Cílem této práce je klepání a jeho frekvenci detekovat pomocí akcelerometrů namontovaných poblíž spalovací komory. Součástí této práce je knihovna poradního systému s programem, který jí volá. To umožňuje zobrazení frekvenčních charakteristik potřebné k detekci klepání a jeho frekvence.