Dp 626 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Šíření elastických vln lokálně periodickými strukturami[edit]

Autor: Chaika Hanna

Diplomové práce 2018

Stáhnout práci v PDF


Diplomová práce se zabývá šířením podélných elastických vln lokálně periodickými strukturami vybuzenými harmonickou silou. Stejně jako v mnoha periodických systémech šíření elastických vln periodickými strukturami vede ke kmitočtovým pásmovým propadům, tj. k širokým kmitočtovým oblastem, kterými se dopadající vlna nešíří. Materiál lokálně periodických struktur vykazuje nestejnorodou závislost hustoty a elastických parametrů. Vlnovod se skládá z buňek, přičemž jsou uvažovány buňky s nestejnorodým průřezem, různými materiály a rovnež materiálem, který mění své elastické vlastnosti lineárně v závislosti na prostorové souřadnici. Odpovídající modelová rovnice je odvozena. Ke studiu elastických vln procházejících nehomogenní oblastí je použita metoda využívající přenosové matice. Výpočet přenosových matic je proveden nalézením obecného řešení v intervalu obsahujícím dva regulární singulární body. Na základě přenosových matic je studován vliv vybraných parametrů na spektrum koeficientu přenosu. Výpočet koeficientu přenosu lokálně periodické struktury pro N opakujících se buněk se počítá pomocí Chebyshevových polynomů.