LVM (logické disky)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Logické disky v rámci LVM skupiny

nyní vytvoříme logický svazek jehož velikost bude součtem velikostí všech tří disků, řekněme že byly použity 100GB disky, vytvoříme tedy 300GB svazek:

lvcreate -L 300000 -n test_lv test_vg

ve vzniklém logickém svazku můžeme vytvořit souborový systém a připojit ho k přípojnému bodu:

mkreiserfs /dev/test_vg/test_lv nebo mkfs.ext3 /dev/test_vg/test_lv

mount /dev/test_vg/test_lv /mnt/data

Monitoring logických disků

Ke zjišťování informací o stavu logických disků v rámci LVM skupin je určen příkaz lvdisplay. Ten, pokud nemá jako paramater uveden žádný konkrétní logický disk vypíše informace o veškerých dostupných logických discích, přítomných v systému.

Poznámka
spike:~# lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/storage/data
 VG Name        storage
 LV UUID        37A7V2-rycW-eGyk-jfIQ-fzMr-hH0C-Wl4H1E
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        2,33 TiB
 Current LE       611544
 Segments        3
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:0
  
 --- Logical volume ---
 LV Name        /dev/storage/vidle
 VG Name        storage
 LV UUID        MUzG2Z-n0kS-2yB2-9csa-Bxh4-HqCW-EH0SqG
 LV Write Access    read/write
 LV Status       available
 # open         0
 LV Size        9,77 GiB
 Current LE       2500
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      253:1

Z výše uvedeného výpisu lze vyčíst, že..

 • v systému jsou dva logické disky
 • oba logické disky jsou součástí jedné skupiny s názvem storage
 • logický disk s názvem data:
  • je v systému vytvořen jako blokové zařízení dm-0 (viz u posledního parametru - Block Device - číslo za dvojtečkou)
  • má velikost 2,33 TiB
  • je rozdělen do tří segmentů
  • a není připojen ( viz parametr # open)
 • logický disk s názvem vidle:
  • je v systému vytvořen jako blokové zařízení dm-1
  • má velikost 9,77 GiB
  • tvoří jeden segment
  • rovněž není připojen

Zrušení logického disku

Změní se pořadí disků, jak to ošetřit? Nepoužívat přímo zařízení, ale symlink v /dev/mapper

Obnova zrušeného logického disku

Vypsání historie změn..

stroj:~ # vgcfgrestore -l -t data

Obnova původního stavu..

stroj:~ # vgcfgrestore -f /etc/lvm/archive/data_00057-1647799035.vg -t -v data

Vyhledání logických disků..

stroj:~ # vgscan

 Reading all physical volumes. This may take a while...
 Found volume group "skupina" using metadata type lvm2

Aktivace vyhledaných logických disků..

stroj:~ # vgchange -ay skupina

 1 logical volume(s) in volume group "skupina" now active

Úprava velikosti logických disků

Velikost těchto logických celků lze za chodu měnit a pokud to podporuje souborový systém, který na nich je (zvládá to kupř. ReiserFS, souborové systémy EXT, nebo XFS), i měnit za chodu jejich velikost.

lvreduce -L -50G /dev/test_vg/test_lv

resize2fs /dev/test_vg/test_lv (EXT2/3)

Zvětšíme logický svazek o 50GB

lvextend -L +50G /dev/test_vg/test_lv

resize2fs /dev/test_vg/test_lv (EXT2/3)

Přesuny logických disků v rámci skupiny fyzických zařízení

Snapshoty

LVM také umožňuje dělat za chodu snapshoty - tj. zakonzervovat stav diskového oddílu v určitý moment, a pak jej za chodu někam odzálohovat, přesto že se svazkem programy dále pracují (zapisují, vytvářejí a mažou soubory a podobně).