Metodika přechodu na nový web

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka popisuje plánovaný postup přechodu na nový webový server katedry - projekt Overdrive


Nové webové stránky katedry jsou umístěné na novém MS Windows 2008 serveru a jsou dostupné na adrese http://dce.fel.cvut.cz nebo případně http://www.dce.cz.

Další souběžný provoz se starým webovým serverem běžícím na BSD již není déle žádoucí, protože existence dvou různých verzí webových stránek katedry působí zmatečně a nejednoznačně. Navíc, BSD systém starého serveru již není udržovaný a i plánovaná fyzická životnost starého serveru byla několikrát překročena. Selhání hardware je tedy jen otázkou času.

Aktuální termíny

 • počátek září 2010 - přesměrování všech webů na nový stroj.
 • 31.12.2010 - definitivní odstavení starého serveru.

Možnosti nového umístění uživatelský webových stránek

Prioritním zájmem stávajících uživatelů starého webového serveru je, aby byla zajištěna dostupnost jejich webových prezentací i po odstavení původního webového serveru DCE. URL adresy stávajících webových prezentací mají nejčastěji některou z následujících forem:

Upozornění http://dce.felk.cvut.cz/jmeno_uzivatele

http://dce.felk.cvut.cz/login

http://dce.felk.cvut.cz/kod_predmetu (zkratka_predmetu)

Fyzicky jsou datové soubory těchto webových stránek uloženy v adresářích na starém serveru. Toto uspořádání nelze zachovat na novém webovém serveru protože jeho redakční systém Mediacentrik, neumožňuje vytvářet "podweby" formou podadresářů. Tzv. "podweby" v jeho rámci lze tvořit výhradně prostřednictvím jeho administračního rozhraní. Veškeré dynamické stránky (které využívaly PHP) je tedy nutno buď přepracovat, nebo umístit do osobního webového adresáře, odkud budou následně publikovány do internetu prostřednictvím serveru http://support.dce.felk.cvut.cz . Platnost původních adres přitom zůstane zachována, neboť administrační systém nového webu umožňuje zachovat původní adresy skrze přesměrování.

Pro potřeby uživatelů jsou tedy připraveny následující scénáře, jak provozovat svojí webovou prezentaci v nových podmínkách. Scénáře respektují požadavek na zachování dostupnosti webové prezentace přes stávající adresu (z důvodu platnosti odkazu v citacích a informačních systémech monitorujících akademické výsledky).

Integrace původních stránek do nového webu

 • stránky je nutné zpracovat v redakčním systému Mediacentrik
 • stávají se tak nedělitelnou částí webu katedry
 • vhodné pouze pro umístění malé prezentace, statické povahy
 • nelze použít PHP, ASP, MySQL, atd.
 • nelze ukládat větší množství souborů
 • k dispozici je podpora ze strany DCE IT
 • tvar adres je:
Upozornění http://dce.fel.cvut.cz/identifikator

http://dce.felk.cvut.cz/identifikator

Přepracování obsahu původních stránek do Wiki na serveru Support

 • používá prostředí MediaWiki
 • možnost řízení přístupu k obsahu
 • možnost umístit větší množství souborů
 • snadná správa uložených souborů
 • pravidelné zálohování obsahu
 • vhodné pro podružné stránky předmětů, projektů, atd.
 • k dispozici je podpora ze strany DCE IT
 • adresa prezentace je generována systémem MediaWiki, k ní budou vytvořeny aliasy:
Upozornění http://dce.fel.cvut.cz/identifikator

http://dce.felk.cvut.cz/identifikator

Publikace stránek přes server Support

Jde o doporučený scénář pro dynamicky generované osobní stránky, které používají PHP skriptování

 • výchozí adresa webové prezentace má schéma:
Upozornění http://support.dce.felk.cvut.cz/pub/login
Poznámka http://support.dce.felk.cvut.cz/pub/kucera
 • fyzicky je prezentace umístěna v domovském adresáři na Novell disku G
 • stránky jsou přístupné pouze v režimu pro čtení, není tedy možné provozovat prezentaci vyžadující zápis na disk
 • vedle výchozí adresy budou vytvořeny dva aliasy ve schématu starého a nového webu:
Upozornění http://dce.felk.cvut.cz/stavajici_identifikator

http://dce.fel.cvut.cz/identifikator

 • detaily týkající se umístění a správy osobních webových stránek naleznete v článku - Osobní webové stránky
 • stránky jsou pravidelně zálohovány společně s dalšími soubory v domovském adresáři na disku G
 • k dispozici je podpora ze strany DCE IT
Upozornění Síťový adresář na kterém jsou stránky uloženy je připojen v režimu "pouze pro čtení". Pokud jsou na stránkách skripty, které chtějí zapisovat na disk, nebo vyžadují pro svůj běh databázi, je pro vhodné řešení nutná individuální domluva s DCE IT

Stránky umístěné na serveru ve vlastní režii

 • výchozí adresa je daná umístěním serveru (komerční hosting, vlastní server)
 • k dispozici jsou oba typy aliasů
 • DCE IT spravuje pouze aliasy

Individuální řešení

 • pro speciální odůvodněné případy
 • postavení řešení na míru
 • uživatel musí zdůvodnit proč mu připravená řešení nevyhovují

Nulová varianta

 • stávající webová prezentace je již zastaralá a nepotřebná
 • prezentace nebude převedena do nového prostředí a bude zrušena
 • neudržované stránky a stránky ke kterým se nepřihlásí jejich vlastník budou také zrušeny

Provedení přesměrování (Redirect)

 • V první fázi bude přesměrována pouze hlavní stránka starého webu http://dce.felk.cvut.cz na hlavní stránku nového webu. Toto přesměrování bude provedeno pomocí stavového kódu http protokolu 301 Moved Permanently.
 • V druhé fázi budou postupně tato přesměrování nastavena pro dílčí podweby (ty které si budou přát uživatelé zachovat nebo ty na něž vedou odkazy z Googlu) na jejich nové umístění.

Google by měl na kód 301 reagovat zaindexováním zdroje na nové adrese.

Průběh odstavení původního serveru DCE

Upozornění Tento postup bude spuštěn na písemný příkaz vedoucího katedry Prof. Šebka.
T -2 měsíce - sunset-period
Bude dána na vědomí informace o plánováném odstavení serveru Dce.
T -14 dní
Všichni členové katedry budou informováni o blížícím se odstavení serveru Dce
T -72 h
Bude vydáno poslední upozornění o blížícím se odstavení serveru Dce a zahájen přesun webových prezentací dle požadavků uživatelů.
T 0 - freeze period
Od tohoto okamžiku budou všechny požadavky směrující na adresu http://dce.felk.cvut.cz automaticky přesměrovávány na adresu http://dce.fel.cvut.cz. Přístupy přes starou adresu budou monitorovány, aby byla statistika o tom, které weby jsou aktivně používány. Operativně budou řešeny přesuny webů patřících opozdilcům, kteří včas nezajistili patřičné kroky
T 1 měsíc
Dojde k vyhodnocení statistiky přístupů a dokončení přesunů webů. Všechny přesunuté weby by již měli být přeindexovány Googlem a jinými vyhledávači.
T 3 měsíce - shutdown period
Server bude odpojen od sítě a vypnut. Zbývající weby (pokud budou nějaké) budou archivovány.

Samekma1 24. 6. 2010, 13:04 (UTC)