RAID (typy)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

RAID je pouze souhrné označení technologie. RAID pole se podle typu liší úrovní zabezpečení dat, výkonem a kapacitou.

RAID 0 (disk striping)
Není vlastně žádný RAID. Zajišťuje pouze zvýšení objemu úložného prostoru spojením více disků do jednoho celku. Tento typ pole může být lineární (disky jsou jakoby spojeny za sebou) nebo prokládaný (kapacita celého pole se rozdělí na bloky, které se pak střídavě ukládají na ostatní disky). Pole má velikost 100% celkové diskové kapacity, ovšem při výpadku některého z disků jsou data, která na něm byla uložena - ztracena.
RAID 1 (disk mirroring)
Je nejstarší používaná metoda zabezpečení dat. Tento typ raidu musí být tvořen minimálně dva stejně velkými disky, nad kterými se provádějí veškeré diskové operace paralelně. To může sna jednu stranu mírně snížit celkovou rychlost zápisu dat (protože se data musí zapisovat dvakrát), ale zase naopak se může mírně zvednout rychlost načítání dat, protože je systém prostřednictvím raidu může načítat z obou dvou disků současně. Pokud v raidu není přítomen žádný záložní disk, je při výpadku jednoho z disků nadále používán pouze zbývající disk. Data tím sice nejsou nijak dotčena, ale chybějící disk je třeba co nejrychleji nahradit.
RAID 5
Musí být tvořen minimálně třemi disky. Bezpečnostní informace o paritě dat se ukládají rozprostřeně na všechny disky v poli, takže nedochází k přetěžování některého z disků. Díky tomu, že jsou informace o paritě dat rozloženy na všech discích, lze v případě výpadku jednoho z disků chybějící data dopočítat. Výsledná datová kapacita raid5 oproti raid0 je tak menší pouze o kapacitu jednoho disku (u raid0 diskovou kapacitu náhradního (sparse) disku nelze využít). Pokud však z pole raid5 tvořeného třemi disky vypadnou dva disky, dojít k poškození dat. tento typ raidu je tedy výhodný při poiužití většího počtu stejně velkých HDD.
RAID 6
Je obdobou raid5, ovšem s tím rozdílem, že zabezpečovacím informacím je vyhrazena kapacita 2 disků (u raid5 je těmto datům vyhrazena pouze kapacita jednoho disku). Pole je tak odolné vůči výpadku 2 disků. Na druhou stranu je to na úkor snížení celkové kapacity úložného prostoru.
RAID 10
Je v podstatě spojením dvou raidových polí typu raid1 do jednoho pole raid0. Toto pole je tvořeno minimálně čtyřmi disky. Pole má vysokou rychlostí čtení, ovšem pokud vám selžou dva disky, které se zrovna zrcadlí mezi sebou, dojde ke ztrátě dat.

RAID pole může být spravováno přímo operačním systémem ( softwarový RAID - zkráceně SW RAID ) nebo prostřednictvím nezávislého firmware na řadiči disků ( tzv. hardwarový RAID - zkráceně HW RAID ).

Poznámka Řadiče které umí opravdový HW RAID však jsou drahé, a tak prodejci většinou nabízejí tzv. FakeRAID což je SW RAID, který realizuje BIOS počítače. V Linuxu funguje jen v případě, že je k dispozici funkční linuxový driver k chipsetu, který má RAID řídit.

HW RAID

+ blbuvzdornost
Je jednou z výhod řadičů, které umí HW RAID je, že většinou podporují tzv. hotswap ( tj. že blokové zařízení lze za běhu vyjmout a přidat místo něj nové ), takže v případě selhání disku stačí místo něj zasunout nový, aniž by bylo nutné cokoliv dalšího konfigurovat.
? obsluha
Výhodou při obsluze HW RAID pole je, že nainstalovaný systém vidí diskové pole jako jedno fyzické zařízení, bez ohledu na použitý operační systém. Jenže spolehlivost a obsluha závisí na uzavřeném firmware. Pokud tedy ovladač vašeho RAID pole obsahuje nějaký bug, nezbyde vám než se modlit, aby pro něj výrobce nabídnul nějakou opravu dřív, než kvůli tomu přijdete o data.
- cena
Řadiče, které umí skutečný HW RAID jsou poměrně drahá zařízení, proto levnější zařízení umožňovala vytvořit jen jedno RAID pole z menšího počtu disků. I tak byla cena dost vysoká, takže nezkušení nakupující při nákupu upřednostňovali základové desky pouze se softwarovými pseudořadiči, které ve skutečnosti vůbec hardwarový RAID neumí! Nezkušený uživatel si uvědomí že koupil zajíce v pytli většinou až v okamžiku, kdy mu začne vrtat hlavou, proč pod Linuxem vidí místo jednoho blokového zařízení stále disky dva.
- nahraditelnost disků
Bohužel některé hardwarové RAIDy omezují uživatele tím, že vyžadují identickou velikost a rovněž typ náhradního disku. Nelze tedy kupř. vytvořit RAID pole kombinací SATA a IDE zařízení (což u SW RAID pole možné je). Dříve to vcelku nebyl až takový problém, protože vývoj pevných disků nebyl tak překotný jako dnes. Jenže kdo vám dnes zaručí, že za dva roky seženete disk s identickou kapacitou a rozhraním? Pokud budete mít štěstí, tak vás bude stát tolik co kompletně nový stroj.

Linuxový SW RAID

Linuxový softwarový RAID je obecně považován za spolehlivější řešení než RAID hardwarový. Je to dáno tím, že dává mnohem větší svobodu jak při tvorbě jednotlivých RAIDových zařízení, tak tím, že v případě problémů je (na rozdíl od HW a pseudo HW RAID zařízení) mnohem větší pravděpodobnost vydolování dat z disků takového zařízení, prostřednictvím jakéhokoliv jiného linuxového stroje.

+ pokud vaše disky podporují hotswap, lze za plného provozu serveru odstranit pokažený disk a místo něj dát nový
Veškerá manipulace s RAID zařízením se dělá přes příkazovou řádku systému který běží nad ním.
+ umožňuje zapojit různě velké disky
Nemusí být totiž sestaven rovnou z celých disků, ale pouze z jejich logických oddílů. Pokud budete chtít po letech provozu nahradit některý ze starých disků, můžete místo něj použít nový větší disk, a jeho zbylou kapacitu využít na ukládání nekritických dat. Popř. můžete zbylou kapacitu v RAID poli využít později, až vyměníte i zbývající menší disky za nové.
+ je nezávislý na HW počítače
Pokud vám shoří základní deska a disky přežijí, můžete disky vložit do jakéhokoliv jiného počítače a server máte okamžitě znovu online, včetně funkčního RAID pole, bez toho aniž by bylo nutné cokoliv měnit. Pochopitelně to však platí pouze v případě, že váš původní linuxový systém obsahoval ovladače pro hardware nového stroje.

Linuxový softwarový RAID však má i své nároky:

- musíte vědět jak pracovat s mdadm
- ve srovnání se skutečným HW RAID má o něco větší režii
- je použitelný pouze s OS který linuxový SW RAID podporuje...
...což ovšem nejsou systémy od Microsoftu.
Poznámka Výhod linuxového SW RAID můžete s produkty od Microsoftu využít, pouze pokud využíváte některou z forem síťového přístupu na bloková zařízení - samba, iscsi, aj.