RAID

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) je technologie, která umožuje spojit několik fyzicky nezávislých disků do jednoho pole, které se pak navenek tváří jako disk jeden. Tím lze získat:

  • zvýšení kapacity souborového systému v rámci jednoho blokového zařízení
  • zvýšení výkonu při IO operacích
  • v případě polí RAID 1 (a výš) zvýšení úrovně zabezpečení uložených dat bez extrémních pořizovacích nákladů, neboť díky redundanci minimalizují (v případě selhání jednoho z disků) pravděpodobnost ztráty uložených dat.


Obsah manuálu

(Vpravo je uveden aktuální stav zpracování kapitoly)

Typy RAID polí
 
100%
Vytvoření RAID pole
 
100%
Synchronizace dat RAID pole
 
100%
Monitoring stavu RAID pole   
 
80%
Ovládání RAID pole   
 
90%
Praktické příklady práce s RAID polem   
 
40%
Tisková verze
Diskuze k tomuto materiálu

Zdroje