Vzdálený ssh přístup v single-mode debianu

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Upozornění Tato stránka se věnuje především fungování spouštěcích skriptů na Debianu, časem z ní bude zřejmě samostatná manuálová stránka

Tady by měl být uveden popis, jak tomu bylo dřív..

Debian od verze (sqeeze) používá při spouštění systém založený na závislostech. Každý spouštěcí skript, umístěný v adresáři /etc/init.d, obsahuje záhlaví, které sice vypadá jako pouhý komentář, ve skutečnosti však obsahuje několik parametrů rozhodujících pro to zda, kdy a za jakých okolností skript službu spustí. Viz níže uvedená ukázka výchozího nastavení v záhlaví skriptu pro spouštění ssh serveru:

Poznámka
user@stroj:~$ head /etc/init.d/ssh 
#! /bin/sh

### BEGIN INIT INFO
# Provides:		sshd
# Required-Start:	$remote_fs $syslog
# Required-Stop:	$remote_fs $syslog
# Default-Start:	2 3 4 5
# Default-Stop:		
# Short-Description:	OpenBSD Secure Shell server
### END INIT INFO
Provides
Je krátké jméno služby, pod jakým se s ní bude pracovat v závislostech. Pokud si vytvoříte vlastní skript, pak musíte dát pozor, aby toto jméno nekolidovala se jménem jiného skriptu
Required-Start
Obsahuje nastavení závislostí, které musí být splněny před spuštěním skriptu. Může zde být uvedeno buď přímo jméno skriptu na jehož tento skript závisí (jméno služby, v jejím parametru Provides které nezačíná znakem $), nebo komplexní závislost na spuštěných službách, jejíž název začíná znakem $. Tyto závislosti jsou nastaveny v souboru /etc/insserv.conf. V tomto konkrétním případě je nastaveno, že ssh má spouštět až poté co jsou splněny komplexní závislosti definované $remote_fs (tj. namountované veškeré souborové systémy) a $syslog (spuštěné všechny logovací mechanismy)
Required-Stop
Parametr definuje, služby které mají být zastaveny až po zastavení tohoto skriptu. Zpravidla jde o stejné služby jako ty, na kterých závisí spuštění.
Default-Start
Úrovně ve kterých má být skript spouštěn. Jak vidno ani úroveň 1 (jednouživatelský režim) ani úroveň S (skripty spuštěné při najíždění systému) v ní nejsou
Default-Stop
Určuje ve kterých úrovních se má služba zastavit
Short-Description
A krátký popis jen upřesňuje co vlastně skript bude dělat

Aby byl ssh server spouštěn při nabootování do single-mode, je třeba do parametru Default-Start přidat znak S a číslo 1 a přes příkaz rcconf nechat vygenerovat symlinky do příslušných úrovní spouštění