Windows 7 Tweaks

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Přehled dodatečných nastavení Windows 7, které urychlují start systému nebo jinak upravují chod ve výukovém prostředí.

Vypnutí hibernace na pevný disk

V době SSD nemá moc smysl a zabírá na disku místo ekvivalentní velikosti RAM.

  1. Spustit Command Shell s právy Administrátora (Start - vyhledat cmd a pravým tlačítkem vybrat Spustit jako administrator/Run as administrator).
  2. Spustit příkaz:
powercfg -h off

Povolení administrátorského účtu

Administrátorský účet je ve Windows 7 standardně deaktivovaný. Lze ho povolit příkazem:

net user administrator /active:yes

Vypnutí animace při startu systémy

Zrychlí start systému o několik sekund.

Start - vyhledat msconfig, záložka Boot, vypnout GUI BOOT.

Vypnutí IPv6 pseudonáhodných stránek

Implementace IPv6 ve Windows XP a výš (týká se i serverových produktů) ve výchozím stavu má zapnutý tzv. "privacy mode". To znamená, že daná stanice si vygeneruje i několikrát denně náhodnou IPv6 adresu. To má neblahý vliv na monitoring sítě, její bezpečnost a služby, které jsou založeny na jednoznačné identifikaci klienta na základě IPv6 adresy. Tento režim lze globálně vypnout pro všechna rozhraní následujícím postupem:

  1. Spustit Příkazový řádek (cmd), ve Windows Vista, 7, Server 2008 a Server 2008 R2 je nejlepší nechat vyhledat "cmd" a ve výsledku hledání kliknout na cmd pravým tlačítkem a zvolit "Spustit jako správce" / "Run as Administrator".
  2. Zadat a spustit následující příkaz:
netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled

Kdykoliv později lze privacy mode opět aktivovat tímto příkazem:

netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=enabled

Disabling isatap, Teredo and 6to4

To disable isatap teredo and 6to4 on a Windows 7 workstation, type the following at the prompt. You do of course need Administrative access on the workstation to do this.

netsh int ipv6 isatap set state disabled
netsh int ipv6 6to4 set state disabled
netsh interface teredo set state disable

Vzdálený restart (shutdown) MS Windows z linuxového prostředí

Aby bylo možné MS Windows 7 z linuxového prostředí vzdáleně vypínat:

  • musí být linuxový stroj na stejném subnetu, jako stroj který se bude vypínat
  • dále musí mít k dispozici nástroj net z instalačního balíku samba-common a..
  • uživatel, přes kterého se bude vzdálený stroj vypínat k tomu musí mít oprávnění.
  • V registru stroje s MS Windows 7, který se bude vzdáleně vypínat, musí být naimportován klíč, který to povolí.
Upozornění Klíč LocalAccountTokenFilterPolicy standardně v registru vůbec není! Nestačí ho tedy pouze vyhledat a změnit jeho hodnotu, ale musí se vytvořit.

Více informací o tom jak dostat tento registrační klíč na instalační médium MS Windows na adrese http://support.microsoft.com/kb/942817/en-us

Klíče lze vložit přes regedit ručně, nebo naimportováním následujícího kódu z lokálního souboru s příponou .reg

Poznámka
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001

Vypnutí lze pak provádět odesláním následujícího příkazu:

Poznámka
stroj:~# net rpc SHUTDOWN -C "Info pro přihlášené uživatele" -r -f -I <IP adresa stroje>
 -U username%heslo

Shutdown of remote machine succeeded
stroj:~#

Check the BIOS serial number

You can check the BIOS serial number in Windows by running the following command in the Windows Command Prompt:


Poznámka
wmic bios get serialnumber