eduroam

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Eduroam je celosvětová federace členských sítí, které svým uživatelům (studenti a zaměstnanci) vzájemně poskytují internetovou konektivitu definovaného standardu. Síť eduroam je provozována převážně veřejnými institucemi jako jsou vysoké školy, výzkumné ústavy, atd.

Základní konfigurace[edit]

Preferovanou variantou pro nastavení profilu sítě eduroam ve vašem zařízení je využití aplikace CAT (Configuration Assistant Tool)

Při manuálním nastavení starších operačních systémů můžete případně využít informace uvedené na těchto stránkách:

http://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/uvod – Podrobné návody pro nastavení zařízení dle použitého operačního systému
http://www.fel.cvut.cz/user-info/eduroam/eduroam.html – Info o tom jaké ssid a identita jsou nutné pro připojení
http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?id=172 Informace o stavu sítě eduroam na ČVUT na stránkách Centra intenzivních výpočtů (CIV)
  • username - je sjednocený v rámci SSU (ČVUT/FEL), a zadává se ve formátu username@realm, např. novakp1@fel.cvut.cz. Rozšíření o realm umožňuje používat mezinárodní "roaming".
  • heslo - pro eduroam je odlišné od Hesla ČVUT a každý uživatel si jej musí nastavit zvlášť v příslušné aplikaci.
Poznámka Poznámka: Stažení certifikátu kořenové certifikační autority AddTrust External CA Root pro eduroam nemusí být nezbytné, pokud ho již váš operační systém má již předinstalovaný(Windows, Linux, Android,..)


Eduroam heslo[edit]

Heslo eduroam umožňuje uživateli zajistit přístup k využívání wi-fi sítě eduroam a je platné mezinárodně. Heslo lze nastavit v aplikaci:

  • FEL UDB, identita username@fel.cvut.cz
  • SSU ČVUT, nutno ale použít s identitou username@vc.cvut.cz