syslinux

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Projekt Syslinux ( http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php ) vyvíjí balík malých utilit, určených pro zavádění OS z různých médií:

SYSLINUX
Zavádí OS ze souborového systému FAT ( typicky se používá na USB flash discích )
PXELINUX
Zavádí OS po síti
ISOLINUX
Zavádí OS z bootovatelných "El Torito" CD
EXTLINUX
Zavádí linux ze souborových systémů ext2/ext3
MEMDISK
Není zavaděčem jako takovým. Je to nástroj, který umožňuje spouštět konzervativní (legacy) operační systémy ( jako např. DOS ) z netradičních médií. Obvykle se používá v kombinaci s PXELINUX a ISOLINUX

Tyto utility jsou malé binární soubory, které se spouští podle potřeby. Jejich výhodou je, že nejsou nijak závislé na zaváděném OS a tudíž je lze bez problému používat bez ohledu na architekturu procesoru.

Projekt Syslinux má svůj ekvivalent např. v zavaděči Grub , předností jeho utilit však je, že jsou malé a svou práci dělají rychle a spolehlivě.

PXELINUX

Se obvykle používá v kombinaci s TFTP serverem pro bezdiskového zavádění ( diskless boot ) linuxových distribucí. Lze jej však ale využít také pro zavedení jiného zavaděče, v našem případě skrz něj natahujeme GRUB

Instalace

V Debianu je binární soubor pxelinux.0 součástí instalačního balíku syslinux. Stačí jej umístit někam, odkud si jej může klientská stanice stáhnout.

Konfigurace

Svoje konfigurační soubory hledá pxelinux.0 spuštěný na klientské stanici v serverovém adresáři ./pxelinux.cfg na základě MAC či IP adresy. IP adresa však není v obvykle používaném tvaru, ale v hexa.


http://frank.harvard.edu/~coldwell/diskless/

http://delivery.acm.org/10.1145/1050000/1048013/7111.html?key1=1048013&key2=8155986521&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=59050524&CFTOKEN=16368376