GRUB

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

GRUB je zavaděč, který umožňuje spouštění více než jednoho operačního systému na jednom počítači. Jeho jméno vychází z počátečních písmen popisu GRand Unified Bootloader ( Hlavní unifikovaný zavaděč ).

Obsah manuálu

(Vpravo je uveden aktuální stav zpracování kapitoly)

GRUB (legacy)  
 
90%
GRUB (konfigurace)  
 
00%
GRUB (bloková zařízení)  
 
70%
GRUB (proces zavedení systému)  
 
90%
GRUB (rescue mode)
 
100%
GRUB (shell)  
 
20%
GRUB (moduly)  
 
40%
Proces spouštění linuxového OS  
 
40%
Bloková zařízení v linuxu  
 
40%
GRUB (FAQ)  
 
00%
Tisková verze
Diskuze k tomuto materiálu

Kompilace GRUB2 na Debianu

  • GCC 4.1.3 or later
  • GNU Make
  • GNU Bison 2.3 or later
  • GNU binutils 2.9.1.0.23 or later
  • Other standard GNU/Unix tools
  • Ruby 1.6 or later
  • Autoconf 2.59 or later

autoconf automake autotools-dev binutils binutils-multiarch bison cpp cpp-4.3 gcc gcc-4.3 libc6-dev libgmp3c2 libgomp1 libmpfr1ldbl linux-libc-dev m4 make liblzo2-dev libruby1.8 ruby ruby1.8

aby bylo možné vytvářet deb balíčky..

build-essential debian-keyring dpkg-dev g++ g++-4.3 g++-4.3-multilib g++-multilib gcc-4.3-multilib gcc-multilib lib32gcc1 lib32gomp1 lib32stdc++6 libc6-dev-i386 libc6-i386 libstdc++6-4.3-dev libtimedate-perl

instalace file - pro detekci souborů... file libmagic1

aby bylo možné instalovat grub-emu... libncurses5-dev

aby bylo možné mít usb podporu... libusb-dev

Pro podporu freetype2...

defoma libfreetype6 libfreetype6-dev libice-dev libice6 libkpathsea-dev libkpathsea4 liblzo2-dev libpthread-stubs0 libpthread-stubs0-dev libsm-dev libsm6 libt1-5 libt1-dev libt1-doc libx11-dev libxaw7 libxaw7-dev libxcb-xlib0-dev libxcb1-dev libxext-dev libxmu-dev libxmu-headers libxmu6 libxpm-dev libxt-dev libxt6 vflib3 vflib3-dev

A jdeme na vlastní kompilaci..

./configure --enable-mm-debug