GRUB (moduly)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Původní verze zavaděče GRUB je ve srovnání s GRUB2 těžkopádná a neumí kloudně nic než zavádět systém. Výhodou, kterou měl oproti jiný zavaděčům, byla možnost změnit chybně nastavené parametry při zavádění, ovšem příslušné ovladače pro síťové karty, nebo souborový systém musely být již zakompilované. GRUB2 tento problém vyřešil plnou modularitou. Tzn. že lze operativně vytvořit first stage na míru se základními moduly a zbytek pak dotahovat podle potřeby.

V případě GRUB2 tedy first stage vůbec neřeší zavádění OS, ale pouze zpřístupnění úložiště s dalšími moduly a skripty. Proto by měla first stage přinejmenším obsahovat..

  1. modul který zpřístupní blokové, nebo síťové zařízení ( biosdisk, pxe, atp.)
  2. v případě, že je na tomto zařízení více diskových oddílů je nutné zavést modul pro příslušnou tabulku (part_msdos, part_gpt)
  3. další moduly by měly postupně aktivovat logické vrstvy, pokud jsou aplikovány (raid, mdraid1x, lvm,..)
  4. a pochopitelně modul, který zpřístupní souborový systém s adresářem na který ukazuje prefix (ext2, reiserfs, btrfs,..)

Je-li pro uložení first stage dost místa (záleží na typu tabulky rozdělení disku), pak lze přidat ještě další moduly, které usnadní řešení ev. problémů a práci s GRUB2 konzolí ( minicmd, extcmd,..)


Modul Typ modulu Popis příkazu Závislosti
acpi . . .
affs souborový systém . .
afs_be souborový systém . .
afs souborový systém . .
aout . . .
ata bloková zařízení modul zpřístupňuje bloková zařízení přes ATA rozhraní. Příkaz ls je pak schopen vypsat kupř. informace o velikosti zařízení, tabulce rozdělení disku, aj. Pozor!!! Po jeho zavedení přestanou být bloková zařízení viditelná jako hd, cd atp., ale pouze jako ata a po jeho odstranění přestanou být dostupná zcela! závisí na modulech scsi a pci
ata_pthru bloková zařízení určitě souvisí nějak s modulem ata, ale zatím nevím jak .
befs_be souborový systém modul zajišťuje podporu pro souborový systém BFS (Be File System) .
befs souborový systém . .
btrfs souborový systém . .
biosdisk bloková zařízení . .
bitmap . . .
bitmap_scale.modext2 . . .
blocklist . . .
boot zaváděcí proces modul zajišťuje spuštění zaváděcího procesu příkazem boo
bsd . . .
bufio . . .
cat terminál utilita pro výpis obsahu souboru, předaného jako parametr (příkaz cat) závisí na modulu extcmd
cmostest testovací utilita čert ví k čemu je dobrá .
cmp testovací utilita Testuje ve skriptech zda je velikost souborů předaných coby parametr identická, nebo ne. V případě že je velikost shodná, ale soubory se liší binárně, vypisuje hodnotu offsetu, na kterém se liší. V případě že jsou soubory shodné nevypisuje nic. .
configfile skripty modul umožňuje natažení menu ze souboru, předaného jako parametr příkazu configfile .
cpio kompresní utilita . .
cpuid testovací utilita Testuje ve skriptech zda systém podporuje 64-bitový režim (TRUE), nebo ne (FALSE). Funguje pouze na platformě x86 závisí na extcmd
crypto kompresní utilita modul zajišťuje podporu pro komprimované a šifrované souborové systémy .
cs5536 . . .
datehook . . závisí na modulu normal a datetime
date shell utilita pro výpis a nastavení času (příkaz date) závisí na modulu normal a datetime
datetime shell viz modul date .
dm_nv . . .
drivemap . . .
efiemu . . .
echo terminál Vypíše na terminál zprávu předanou jako parametr závisí na modulu extcmd
elf . . .
example_functional_test.modhalt . . .
extcmd shell modul zajišťuje automatické natahování modulů, které poskytují další funkce standardnímu shellu .
fat souborový systém modul pro souborový systém FAT (File Allocation Table) vytvořený původně pro DOS .
font terminál . .
fshelp . . .
functional_test . . .
gcry_arcfour šifrovací modul . .
gcry_blowfish šifrovací modul . .
gcry_camellia šifrovací modul . .
gcry_cast5 šifrovací modul . .
gcry_crc šifrovací modul . .
gcry_des šifrovací modul . .
gcry_md4 šifrovací modul . .
gcry_md5 šifrovací modul . .
gcry_rfc2268 šifrovací modul . .
gcry_rijndael šifrovací modul . .
gcry_rmd160 šifrovací modul . .
gcry_seed šifrovací modul . .
gcry_serpent šifrovací modul . .
gcry_sha1 šifrovací modul . .
gcry_sha256 šifrovací modul . .
gcry_sha512 šifrovací modul . .
gcry_tiger šifrovací modul . .
gcry_twofish šifrovací modul . .
gcry_whirlpool.modls šifrovací modul . .
gettext lokalizace modul umožňuje lokalizaci terminálu .
gfxmenu terminál . .
gfxterm . . .
gptsync tabulka rozdělení disku modul poskytuje informační příkaz gptsync který podobně jako parttool aktivuje, nebo deaktivuje diskový oddíl, ovšem pro GUID Partiton Table (GPT) .
gzio kompresní utilita modul zajišťuje podporu pro dekompresi souborů komprimovaných přes gzip .
hashsum testovací modul . .
hdparm bloková zařízení modul umožňuje nastavovat vlastnosti ATA zařízení, prostřednictvím příkazu hdparm .
hello . čistě demonstrační modul, který nemá vůbec žádný praktický význam. Leda snad ve skriptech .
help . . .
hexdump . . .
hfs souborový systém modul pro původní Hierarchical File System vyvinutý společností Apple pro Mac OS .
hfsplus souborový systém modul pro moderní souborový systém HFS+, který nahradil původní HFS, vyvinutý společností Apple pro Mac OS od verze 8.1 (používá ho např. iPod) závisí na modulu fshelp
iorw . . .
iso9660 souborový systém modul pro přístup k souborovému systému iso9660, který se používá na CD, resp. v iso souborech. závisí na fshelp
jfs souborový systém . .
chain zaváděcí proces příkaz chainloader .
jpeg terminál modul umožňuje používat jako pozadí terminálu obrázky ve formátu jpg .
keylayouts terminál modul umožňuje změnit rozložení klávesové mapy .
keystatus testovací modul . .
legacycfg . . .
linux zaváděcí proces modul pro zavádění linuxového jádra .
linux16 zaváděcí proces modul pro zavádění linuxového jádra .
loadenv . . .
loopback . . .
lsacpi . . .
lsapm . . .
lsmmap . . .
lspci . . .
lvm logická vrstva . .
mdraid logická vrstva Původní modul pro identifikaci linuxových SW RAID polí. V září 2010 byl rozdělen na moduly dva - mdraid09 a mdraid1x .
mdraid09 logická vrstva Modul pro identifikaci starší verze metadat 0.9 u linuxových SW RAID polí. V září 2010 nahradil původní modul mdraid .
mdraid1x logická vrstva Modul pro identifikaci novější verze metadat (1.0 a výše) u linuxových SW RAID polí se objevil v listopadu 2010 .
memdisk . . .
memrw . . .
menu.lst_backup_by_grub2_postinstraid . . .
minicmd shell . .
minix souborový systém Modul pro souborový systém minix. V září 2010 se od něj oddělil kód pro novější verzi minix2 .
minix2 souborový systém Modul pro novější verzi souborového systému minix. Vznikl odštěpením od původního modulu minix v září 2010 .
mmap . . .
msdospart . . .
multiboot . . .
multiboot2 . . .
nilfs2 souborový systém . .
normal . . .
ntfscomp souborový systém . .
ntfs souborový systém . .
ntldr zaváděcí proces . .
ohci . . .
part_acorn tabulka diskových oddílů . .
part_amiga tabulka diskových oddílů . .
part_apple tabulka diskových oddílů tabulka APM (Apple Partition Map) se používala na PowerPC MacIntosh od Apple. Intelovské Mac OS X už používají GPT. V rámci této tabulky se mohly vyskytnout souborové systémy befs_be, befs, ext2 případně hfs .
part_bsd tabulka diskových oddílů . .
part_gpt tabulka diskových oddílů tabulka GPT se používá u Windows server 2003 výše. Používají ji také Visty a Windows 7 Linux musí mít v jádře EFI GUID partition support a pracuje s tím kupř. parted. Podpora pro diskové oddíly větší než 2TB .
part_msdos tabulka diskových oddílů . .
part_sun tabulka diskových oddílů . .
part_sunpc tabulka diskových oddílů . .
parttool . . .
password . . .
password_pbkdf2.modtga . . .
pbkdf2 . . .
pci . . .
play . . .
png . . .
probe . . .
pxecmd . . .
pxe . . .
raid5rec logická vrstva . .
raid6rec logická vrstva . .
read skripty modul zajišťuje funkčnost příkazu read, který umožňuje ve skriptech interaktivní zadávání proměnných .
reboot zaváděcí proces . .
regexp skripty modul zajišťuje funkčnost příkazu regexp, který provádí ve skriptech kontrolu platnosti regulárního výrazu na řetězec závisí na modulech normal a 'extcmd
reiserfs souborový systém . .
relocator . . .
scsi . . .
search_fs_file.modvideo_bochs . . .
search_fs_uuid.modvideo_cirrus . . .
search_label . . .
search shell modul zajišťující fungování příkazu search, který umožňuje prohledávat dostupná bloková zařízení, jsou-li dostupná závisí na modulech search_label, search_fs_file, search_fs_uuid a extcmd
sendkey skripty modul, který umožňuje ve skriptech emulovat stisk kláves. Lze ho využít např. pro automatické pokračování skriptu po uplynutí prodlevy. závisí na modulech extmod a boot
serial . . .
setjmp . . .
setpci . . .
sfs . . .
sleep skript modul poskytuje příkaz sleep, kterým lze nastavit časovou prodlevu ve skriptu závisí na modulech normal a extcmd
squash4 souborový systém modul pro komprimovaný linuxový read-only souborový systém SquashFS, který se používá na některých Live CD, obvykle v kombinaci se souborovým systémem UnionFS nebo aufs závisí na modulech fshelp a gzio
tar archivační utilita modul zajišťující podporu pro práci s archivem vytvořeným aplikací tar. Obvykle se tar využívá v kombinaci s kompresními algoritmy gzip nebo bzip2 .
terminal . . .
terminfo . . .
test_blockarg . . .
testload . . .
test . . .
trig . . .
true skripty modul zajišťující ve skriptech návratovou hodnotu 'TRUE' .
udf souborový systém . .
ufs1 souborový systém . .
ufs2 souborový systém . .
uhci . . .
usb_keyboard . . .
usb . . .
usbms . . .
usbserial_common . . .
usbserial_ftdi . . .
usbserial_pl2303 . . .
usbtest . . .
vbe . . .
vga . . .
vga_text . . .
video_fb . . .
videoinfo . . .
video . . .
videotest . . .
xfs souborový systém . .
xnu . . .
xnu_uuid . . .
xzio kompresní utilita modul zajišťující modulu crypto podporu pro xz kompresi závisí na modulu gcry_crc
zfsinfo souborový systém utilita pro výpis informací o zfs systému (příkaz zfsinfo) závisí na modulu zfs
zfs souborový systém modul pro Zettabyte File System vyvinutý společností SUN pro systém Solaris .
915resolution . . .