GRUB (shell)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Pozn:

  • Modul pxe zpřístupňuje moduly GRUB2 prostřednictvím sítě
  • Modul minicmd obsahuje sadu doplňkových příkazů pro správu modulů - jejich výpis a odstraňování
  • Modul extcmd zajistí že se dynamicky dotáhnou moduly potřebné ke spuštění některých příkazů
  • Při odebírání modulů je třeba postupovat přesně v opačném pořadí, než jak byly moduly přidávány. Jinak dojde ke zhroucení zavaděče
  • Při zavolání nápovědy se modul do GRUB2 automaticky natáhne.
  • Při zadání několika počátečních znaků příkazu při volání nápovědy, vypíše GRUB nápovědu pro vše, co svým začátkem vyhovuje hledanému řetězci


Příkaz GRUB legacy GRUB2 modul Popis příkazu Příklad
acpi . ano acpi ( závisí na extcmd ) Příkazem acpi lze podstrčit zaváděnému OS jiné, resp. další informace o ACPI , než ty které dodal BIOS
background ano . . Nastaví barvu pozadí menu zavaděče. grub > background FFFFFF
Interpretace: Příkaz background nastaví pozadí menu na bílou barvu (#FFFFFF)
background_image . ano . Natáhne obrázek na pozadí menu zavaděče sh:grub> background_image (hd0,1)⁄grub⁄obrazek_na_pozadi.png
Interpretace: Pokud příkaz background_image najde na prvním diskovém oddíle disku hd0 v adresáři grub obrázek s názvem obrazek_na_pozadi.png, použije jej jako pozadí pro menu.
badram . ano . . .
blocklist ano ano ano Vypíše obsah blocklisty blocklist /grub/soubor
boot ano ano ano Spustí proces zavádění OS .
bootp ano . . Pouze při bootu po síti .
cat ano ano cat (závisí na extcmd) Vypíše obsah souboru cat (hd0,1)/grub/grub.cfg
chainloader ano ano ano Přepnutí na jiný zavaděč .
clear ano . . . .
cmp . ano . . .
color ano ano . . .
configfile ano ano . Natáhne jiný konfigurační soubor .
cpuid . ano . Měl by vypisovat flags pro procesor (nefachá?) .
crc . ano gcry_crc (závisí na crypto) Výpočet kontrolního součtu souboru .
date . ano . Příkaz kterým lze vypsat či nastavit aktuální čas .
drivemap . ano . Umožňuje přemapování disků v BIOSu, je-li k dispozici více zařízení .
dump . ano . Vypisuje obsah adresované paměti .
displayapm ano . . Vypíše informace o APM BIOSu .
displaymem ano Nahrazeno lsmmap . Vypisuje co GRUB ví o mapování systémové paměti stroje .
echo . ano . Vypisuje obsah adresované paměti .
efiemu_loadcore . ano . Vypisuje obsah adresované paměti .
efiemu_pnvram . ano . Vypisuje obsah adresované paměti .
efiemu_prepare . ano . Vypisuje obsah adresované paměti .
efiemu_unload . ano . Vypisuje obsah adresované paměti .
exit . ano . Ukončí GRUB (má význam jen v GRUB shellu v systému) .
export . ano . Exportuje proměnnou .
false . ano . Exportuje proměnnou .
find ano Nahrazen příkazem search . Měl by vyhledávat soubory, ale nějak nefungoval... .
foreground ano ano . . .
freebsd . ano . Exportuje proměnnou .
freebsd_loadenv . ano . Natahuje proměnné pro nastavení prostředí FreeBSD .
freebsd_module . ano . Natahuje jaderné moduly FreeBSD .
freebsd_elf . ano . Natahuje jádro FreeBSD .
geometry ano Nahrazeno příkazem ls . . .
gptsync . ano . Cpe hybridní MBR na GPT zařízení. K čemu je to dobré zatím netuším... .
halt ano ano . Nekompromisně stroj zastaví .
handler . ano . Bez parametrů vypisuje seznam tříd handlerů. Je-li jako parametr uvedena třída, vypíše co je aktivní a k dispozici, a umožní je za chodu přepnout .
hdparm . ano hdparm (závisí na extcmd) Vypisuje a nastavuje parametry pro ATA zařízení, které podporují SMART .
hello . ano . Příkaz hello řekne hello .
help ano ano help (závisí na normal a extcmd) Nápověda pro GRUB .
hexdump . ano hexdump (závisí na extcmd) Vypíše v hexadecimálním kódu obsah souboru či zařízení určený délkou a offsetem .
hide ano nahrazuje příkaz parttool . Nastavuje diskový oddíl jako skrytý .
initrd ano ano . Natahuje ramdisk .
initrd16 . ano ano Natahuje ramdisk pro 16 bitové OS .
insmod . ano kernel Natahuje další moduly do GRUB2 .
kernel ano Nahrazují jej příkazy multiboot, linux, aj. . . .
keystatus . ano ano Příkaz kontroluje aktuální stav kláves CTRL, ALT a SHIFT .
loadenv . ano . Vypisuje dostupná zařízení a soubory .
loadfont . ano . Vypisuje dostupná zařízení a soubory .
loopback . ano . Vypisuje dostupná zařízení a soubory .
ls . ano ls (závisí na extcmd) Vypisuje dostupná zařízení a soubory. Okleštěná forma příkazu je součástí rescue mode
lsacpi . ano lsacpi (závisí na acpi a extcmd) Vypisuje aktuální ACPI tabulku .
lsfonts . ano . Vypisuje dostupná zařízení a soubory .
lsmmap . ano . Vypisuje dostupná zařízení a soubory .
lsmod . ano minicmd Vypisuje dostupná zařízení a soubory .
lspci . ano pci (závisí na extcmd) Vypisuje dostupná zařízení a soubory .
makeactive ano ano . . .
map ano . . . .
md5crypt ano . . Generuje heslo v MD5 formátu .
module ano ano . . .
modulenounzip ano ano . . .
pager ano ano . . .
partnew ano ano . . .
parttype ano parttool . . .
parttool . ano ano . .
password ano ano ano . .
pause ano . . Bylo použito u starého grubu .
play . ano ano . .
probe ano ano . . .
pxe . ano ano . .
quit ano Nahrazeno příkazem exit . Ukončí GRUB (má význam jen v GRUB shellu v systému) .
rarp ano . . ? .
read ano dump . . .
read_byte . ano ano . .
read_dword . ano . . .
read_word . ano . . .
reader.normal . ano ano Přepne na normální GRUB shell
reader.rescue . ano ano Přepne na záchranný GRUB shell
reboot ano ano ano Spustí restart .
rescue ano . . . .
rmmod ano ano . . .
root ano ano . . .
rootnoverify ano . . . .
save_env ano ano . . .
search . ano ano Prohledá dostupná zařízení a vypíše to, které bude vyhovovat hledanému parametru jako první. Tento příkaz lze využít kupř. pro identifikaci určitého disku podle jeho uuid nebo návěští ( label) disku. (Pozor! Příkaz je citlivý na malá a velká písmena) sh:grub> search −l WINXPsp3 −s root Interpretace: Pokud najde příkaz search diskový oddíl, s návěštím odpovídajícím řetězci WINXPsp3, nastaví jej do proměnné root.
serial ano ano ano .
set . ano kernel .
setkey ano . . . .
setup ano . . . .
shade ano . . . .
sleep . ano ano .
source . ano ano .
splashimage ano Nahrazuje background_image . . .
terminal ano . . . .
terminal_input . ano . . .
terminal_input.at_keyboard . ano . . .
terminal_input.console . ano . . .
terminal_input.serial . ano . . .
terminal_input.usb_keyboard . ano . . .
terminal_output . ano . . .
terminal_output.console . ano . . .
terminal_output.gfxterm . ano . . .
terminal_output.serial . ano . . .
terminal_output.vga . ano . . .
terminal_output.vga_text . ano . . .
terminfo ano ano . Vypíše aktuální nastavení terminálu pro GRUB shell .
test . ano . . .
testvbe ano ano . . .
true . ano . . .
unhide ano ano . . .
unset . ano . . .
uppermem ano ano . . .
usb . ano . . .
vbeinfo . ano . . .
vbeprobe ano ano . . .
vbetest . ano . . .
videotest . ano . . .
viewport ano ano . . .
write_byte . ano . . .
write_dword . ano . . .
write_word . ano . . .
xnu_devtree . ano . . .
xnu_kernel . ano . . .
xnu_kext . ano . . .
xnu_kextdir . ano . . .
xnu_mkext . ano . . .
xnu_ramdisk . ano . . .
xnu_resume . ano . . .
xnu_splash . ano . . .
xnu_uuid . ano . . .
zfs_bootfs . ano . . .
zfsinfo . ano . . .